Småkryp

Vid förekomst av småkryp/ohyra som måste saneras underlättas det om saneringen kan påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Vi är därför måna om att få vetskap om misstänkt förekomst av småkryp så snart de upptäcks.

Som hyresgäst är du skyldig att anmäla förekomst av ohyra i din bostad. Misstänker du någon ”objuden liten gäst” kontakta din kvartersvärd.

Att bli av med ohyra kan vara tålamodskrävande. Samarbete mellan Skövdebostäder och dig som drabbad hyresgäst är väldigt viktig för en lyckad sanering! Som hyresgäst har du rätt till kostnadsfri sanering.