Sorterings- och miljötips

 • Sortera olika material för sig!
 • Släng inte batterier - lämna dem i batteriholkar!
 • Platta till och spola ur dina förpackningar, så tar de mindre plats!
 • Lämna in elektronik till miljöstationen!
 • Vardagliga produkter som acetonflaskor, nagellack, medicinburkar, febertermometrar, lysrör, glödlampor o s v kan vara skadliga - lämna till miljöstationen!
 • Sortera ut gamla tidningar och reklamblad och lämna på avsedd plats på miljöstation.
 • Låt bilen stå - både du och miljön mår mycket bättre om du cyklar eller går lite oftare!

Hård- och mjukplast sorteras ihop

Från den 1 april 2010 sorterar du hård- och mjukplast i samma behållare på återvinningsstationen. Anledningen är att alla
plastförpackningar nu återvinns som material istället för att energiåtervinnas.

 • Genom att återvinna ett kilo plast minskas koldioxidutsläppen med 2 kg.
 • Plast kan återvinnas och användas på nytt sju gånger.
 • När plasten till sist är förbrukad kan den energiåtervinnas och på så sätt ge värme och elektricitet

 

Sopor är inte bara skräp

 1. Engångsflaskor krossas och blir nytt förpackningsglas.
 2. Flaskor i hårdplast kan malas till granulat och dyker kanske upp som stänkskärm på din nästa cykel.
 3. Pralintråget smälts till nya plastdetaljer.
 4. Kartong och plastpåsar är också återvinningsbara.
 5. Kaffefiltret och bananskalet kan komposteras och bli till jord.
 6. Mazarinformarna är av aluminium som kan bli nya cykelramar, bilmotorer och mycket annat.
 7. Returflaskor hör definitivt inte hemma i soporna – de kan återanvändas minst 20 gånger.
 8. Batterier innehåller giftiga ämnen, men även metaller som kan återvinnas.
 9. Gamla tidningar blir till nya tidningar.

Den enda sopan i den här högen är den trasiga tegelkrukan – den kan varken återvinnas, återanvändas eller förbrännas.