Trafiksituationen utanför Aspö

Skövde kommun har nu inlett arbetet med den nya trafikplatsen vid Aspö. Detta kommer att medföra vissa störningar i trafiken till och från området. Här hittar du den information vi känner till i dagsläget.

Skövde kommun ska bygga en cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro över Vadsboleden vid Aspö. Det kan idag vara svårt att ta sig ut på Vadsboleden och cirkulationsplatsen byggs för att skapa en smidigare påfart och öka framkomligheten. Gång- och cykelbron ska göra det säkrare att ta sig över Vadsboleden. Samtidigt byggs två nya busshållplatser utmed leden för att förbättra för de som åker kollektivt.

Tyvärr kommer detta att medföra störningar i trafiken till och från Aspö under tiden som arbetet pågår.

Här följer en ungefärlig tidplan för vad som sker.

  •  Cykelvägen på västra sidan Vadsboleden öppnar igen vecka 28 eller 29 och är öppen fram till och med september.
  • 1 augusti till 30 september stängs Gamla Törebodavägen av för biltrafik. Detta innebär att infart till Aspö sker som vanligt utifrån Vadsboleden. Under den här tiden byggs den östra delen av rondellen.
  • Under oktober och november kommer sedan den vanliga infarten till Aspö att stängas då den västra delen av rondellen ska byggas. Under den här perioden kommer en tillfällig infart till Aspö att skapas en bit söderut på Vadsboleden och samtidigt kommer cykelbanan norrut från Aspö att stängas av igen.
  • Arbetet med gångbron startar troligtvis efter att rondellen byggts klart vilket innebär att det kan fortsätta att vara begränsad framkomlighet ytterligare ett tag.
  • Den nya trafikplatsen väntas vara körbar innan årsskiftet. Hela trafikplatsen förväntas vara klar i maj 2017.

För frågor kring projektet hänvisar vi till Skövde kommun och projektledare Daniel Lindh, 0500-49 80 00, skovdekommun@skovde.se. Ni kan också läsa mer, hitta kartorna för hur bil-, cykel- och gångtrafik leds om samt följa projektet på kommunens webbsida www.skovde.se/aspo.