Ungdomars åsikter är viktiga för oss

Skövdebostäder storsatsar på nyproduktion och planerar att bygga 3000 bostäder till 2030. Att hänga med i utvecklingen på olika områden är viktigt - och för att göra det har bolaget tagit hjälp av Skövdes unga både på gymnasie- och högskolenivå. Bland annat mötte vi flera hundra gymnasieungdomar på We_change som är en turné med fokus på hållbarhet.

We_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieelever och startades av Ungdomar AB för fem år sedan. We_change är en mötesplats och plattform där unga har möjlighet att tillsammans med näringsliv, myndigheter, civilsamhälle och kommuner påverka och bidra med konkreta lösningar för en hållbar utveckling. När turnén landade i Skövde var vi på Skövdebostäder med som en partner och fick bland annat genom fyra workshops på temat ”Hållbara bostadsområden” värdefulla insikter och kunskap om hur framtidens hyresgäster ser på hållbara bostadsområden.

Resultatet

Förutom worskhops deltog vi i en paneldebatt och runda-bords-samtal. Resultatet av We_change är nu sammanställt och vi har bland annat dragit fyra slutsatser från de workshops vi höll; 1 Bygg högt, grönt och nära; 2 Gemensamma utrymmen ingår i hyran; 3 Tänk på miljön och 4 Alla lika eller olika. Viktigt att tillägga är att ungdomarna inte behövde ta ställning till några ekonomiska aspekter i sina tankegångar. Däremot skulle de idéer de presenterade vara sådana som de själva kunde tänka sig att använda eller dra nytta av.

1. Bygg högt grönt och nära

Ungdomarna i våra paneler tyckte det var viktigt att bevara gröna utrymmen i bostadsområden så att det fanns plats att leka och umgås. För att lösa det, men ändå få fler bsotdäeer menade de att det var bättre att bygga på höjden. De var också angelägna om att parkeringar, mataffär och övrig shopping skulle finnas nära bostadsområdet. 

2. Gemensamma utrymmen ingår i hyran

Några grupper förespråkade att det skulle finnas gemensamma utrymmen i anslutning till en gemensam tvättstuga så som gym eller studierum. På så sätt skulle fler träffas och umgås efetrsom alla npgon gång behöver tvätta. Tillgången till dessa utrymmen skulle inte ksota extra utan ingå i hyran.

3. Tänk på miljön

För att ett bostadsområde ska vara hållbart för framtiden nämnde i princip alla ungdomar att vi måste tänka på miljön när vi bygger. Det ahndlade om allt från solceller på taken och laddstolpar för elbilar till kompost och återvinningsmöjligheter.

4. Alla lika eller alla olika

Vill ungdomar bo för sig själva eller vill de bo ihop med alla andra? Där var inte grupperna överens. En del ritade och förspråkade särskilda ungdoms- och studentboenden medan andra menade på att blandningen var viktigast. 

Syftet med we_change är att inspirera, involvera, höja kunskapen och ge unga förutsättningar att göra sina röster. We_change vision är att alla unga, genom sin potential, ska känna att de kan förändra världen till det bättre. Sedan starten har We_change mött över 25 000 gymnasieungdomar. Temat för we_change 2016 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.