Uthyrningspolicy

AB Skövdebostäders uthyrningspolicy

Skövdebostäders lägenheter tilldelas i huvudsak via köpoängsprincipen. Det innebär att av de som anmält intresse för respektive lägenhet är det den som har högst köpoäng och uppfyller Skövdebostäders grundkrav som får lägenheten.

Skövdebostäders grundkrav

 • För att få hyra lägenhet hos Skövdebostäder måste man uppfylla våra grundkrav:
  ha fyllt 18 år
 • uppfyller Skövdebostäders krav för skulder och betalningsanmärkningar
 • uppfyller Skövdebostäders inkomstkrav
 • inte ha misskött sin relation med Skövdebostäder
 • vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser

Uppfylls inte dessa krav kan man inte få en lägenhet hos Skövdebostäder. Skövdebostäder förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

Skulder och betalningsanmärkningar

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet, dock max en gång var sjätte månad. Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Skövdebostäder mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Skövdebostäder som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Krav på inkomstnivå

Skövdebostäder vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där de får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på inkomst i förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Godkända inkomstslag

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Skövde kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning

Särskild hänsyn

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Skövdebostäder
 • särskilda samarbetsavtal med andra aktörer. Ett exempel kan vara avtal med Skövde kommun för socialt ansvarstagande.
 • företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • kategoriboenden med särskilda regler.

Utifrån denna policy utformas våra uthyrningsregler som beslutas av VD. Du kan läsa våra uthyrningsregler här.

Skövde 2016-10-03
AB Skövdebostäder