Vad kostar en hyresrätt?

Att bygga nytt är lika dyrt oavsett var man bygger. Det kan skilja lite på markpriset, men det är inga stora skillnader mellan centrala delarna av Skövde och ytterområdena. Detta innebär att hyran för en nybyggd lägenhet inte per automatik blir högre i ett centralt och attraktivt läge.

Vi behöver bygga lägenheter för många typer av människor och därför måste vi avgöra från fall till fall vad som är fokus för just det området och de fastigheter som ska byggas där, vilket kan påverka priset.

Varierande hyror i vårt bestånd

Skövdebostäder har en variation på hyror beroende på att vi också har en stor variation av lägenheter, från hus byggda på 40-talet till absolut nyproduktion, från lägenheter om ett rum och kök på 25 m² till sex rum och kök på 169 m². Det är mycket svårt att bygga nytt till samma hyror som i vårt gamla bestånd. Men att bygga är ändå lösningen för att frigöra billigare lägenheter. Med fler tillgängliga lägenheter får vi igång flyttkedjor som kan skapa ruljangs och öppnar nya möjligheter för fler att ta sig in på bostadsmarknaden.

Vad kan vi göra för att göra det möjligt för människor att ha råd att bo hos oss

Att bygga kontinuerligt är positivt för att hålla kompetensen kring effektivt byggande uppe. Detta gör att vi kan hålla nere byggkostnaderna och därmed inte låta hyrorna sticka iväg.

Vi hoppas också att regeringens investeringsstöd framåt ska bidra till att vi kan fortsätta att hålla rimliga nivåer på hyrorna för nyproduktion.