Vi satsar 6 miljarder på 3000 nya bostäder

Efterfrågan på bostäder i Skövde är stor och den kommer att bli större. Skövdebostäder kan bygga tretusen nya lägenheter på femton år för att möta en del av behoven – vi är beredda att investera omkring sex miljarder kronor för Skövdes utveckling!

Nu ökar vi byggtakten rejält. Vi på Skövdebostäder är beredda att bygga runt tre tusen nya lägenheter fram till 2030 för att
täcka en stor del av behovet av bostäder. Under de kommande fyra åren färdigställer vi i genomsnitt 175 lägenheter per år – sedan drar vi upp årstakten till cirka 220 lägenheter.

Bristen på bostäder orsakar många problem. Näringslivet får det svårt att rekrytera kompetent personal eller behålla nyutexaminerade studenter från högskolan. Dessutom har många ungdomar idag ingen möjlighet att flytta hemifrån. Flyttkedjor som frigör villor – men också äldre, mindre och billigare lägenheter som kan efterfrågas av flera – behöver komma igång.

Bostäder skapar nya möjligheter – vi måste agera nu

Om vi lyckas möta efterfrågan på bostäder skapas det möjligheter för Skövde att växa och locka till sig investeringar, som i sin tur leder vidare till en fortsatt god utveckling på flera områden. Men vi måste agera nu, eftersom byggande tar tid och kräver omfattande förberedelser.

Läs om våra byggplaner i Bygg & Häpna! Du kan också läsa om våra pågånde projekt under Nya bostadsområden.