Ändring av studenthyrorna från 1 augusti


Publicerat: 2018-05-04

AB Skövdebostäder och Skövdestudenternas bostadsråd har kommit överens om en ändring av hyrorna. Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna i studentbostäder per den 1 augusti 2018 höjs enligt följande:

Bostäder höjs med 1,0 % 
Parkeringsplatser höjs med 10 kr per månad
 
Önskar du ytterligare information om hyresändringarna kan du givetvis höra av dig till oss.

Hälsningar

Dennis Grönqvist, ekonomichef
0500-47 74 13, dennis.gronqvist@skovdebostader.se

Charlott Kroon, distriktschef
0500-47 74 31, charlott.kroon@skovdebostader.se
 
 
 Senast ändrad: 2018-05-04