Barnen på Hästhoven med i lekplatsprojekt


Publicerat: 2017-11-08

Skövde kommun kommer under 2018 att renovera den lekplats som ligger i samfälligheten Daggkåpan men som också angränsar till vårt bostadsområde Hästhoven.

Tillsammans med kommunen gör vi nu ett demokratiprojekt av detta och intervjuar barn i området om vad de vill göra och var de vill vara när de är ute och leker. Därefter ska vi ta fram ett förslag på lekutrustning till den nya lekplatsen som barnen får ta ställning till. Utifrån det ska vi tillrättalägga ytor för en bättre lekmiljö som speglar deras intressen.

Ett jämställdhetsperspektiv finns också med då det är viktigt att både flickor och pojkar finner lekplatsen attraktiv.

Tua och Hedda är några av de barn som bor på Hästhoven

Är du intresserad av projektet eller har idéer och synpunkter? Kontakta i sådana fall våra bosociala samordnare Anki Essgren (0500-477499, ann-kristin.essgren@skovdebostader.se) eller Johan Anund (0500-477498, johan.anund@skovdebostader.se)

 Senast ändrad: 2017-11-08