Förändringar med anledning av dataskyddsförordningen GDPR


Publicerat: 2018-05-15

Från och med 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. I samband med detta inför Skövdebostäder en åldersgräns för att registrera sig i bostadskön. Tidigare har det inte funnits någon nedre åldersgräns, nu kommer den att vara 15 år. Dessutom gallras register mer frekvent vilket innebär att det är än viktigare att hålla sin intresseanmälan uppdaterad. Den nya dataskyddsförordningen gör det också enklare att få rättelse av uppgifter, radering ur system och registerutdrag vid behov.

Åldersgräns för registrering i bostadskön

För att registrera sig som bostadssökande behöver man framöver vara 15 år. Skövdebostäder genomför den här ändringen främst för att anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. När det gäller samtycke till personuppgiftsbehandlingar så anger Datainspektionen att 15 år är en rimlig ålder att anse att en person är gammal nog för att förstå vad hen samtycker till. För att skriva kontrakt måste man precis som tidigare ha fyllt 18 år.

De som redan idag är registrerade i bostadskön och under 15 år får stå kvar förutsatt att de upprätthåller en aktiv intresseanmälan. Alla vårdnadshavare kommer att få en skriftlig information om registreringen och möjlighet att radera barnets uppgifter om så önskas.

Får inte spara uppgifter längre än nödvändigt

Kravet på att aktivt uppdatera sin intresseanmälan kvarstår. Minst en gång var tolfte månad måste man logga in och se över sina uppgifter och på nytt godkänna dem för att stå kvar och fortsätta samla poäng. Kraven på att inte förvara uppgifter längre än nödvändigt gör att register nu kommer att gallras med tätare intervall. Det innebär att bolaget inte kommer ha möjlighet att se historiska data om en intresseanmälan längre tid än sex månader.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering

Den som har uppgifter registrerade hos Skövdebostäder kan när som helst begära ut vilken information bolaget har registrerat. Detta kan man göra genom att kontakta kundtjänst på 0500-47 74 00 eller info@skovdebostader.se. Man har också alltid rätt till rättelse av uppgifter. Var och en har även rätt att begära radering av personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blivit insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Skövdebostäder från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.

För mer information om vad som gäller läs gärna på www.skovdebostader.se/gdprSenast ändrad: 2018-05-15