Hederspris till Skövdebostäder - många nöjda studenter


Publicerat: 2020-05-08

Skövdebostäder tilldelades ett hederspris på Studentbostadsbranschens konferens om kundnöjdhet. Bolaget har gjort en rekordökning av svarsfrekvensen på den årliga undersökningen, samtidigt som hyresgästerna blivit nöjdare.

 
Antalet hyresgäster som svarade på enkäten ökade från förra årets 48 procent till 72 procent. Detta belönades Skövdebostäder för på Studentbostadsföretagens konferens som i år hölls digitalt. Hyresgästerna har också blivit nöjdare på flera områden.
 
– Vi i personalen är väldigt glada för priset och att vårt arbete gett resultat. Hyresgästernas åsikter är viktiga för oss och studenterna märker att det gör skillnad att tycka till. I år spelade vi som jobbar med studentbostäderna in ett videoklipp för att uppmärksamma enkäten, och det fick stor spridning i sociala medier, säger Charlott Kroon, distriktschef på Skövdebostäder.
 

9 av 10 nöjda

Undersökningen visar att 9 av 10 hyresgäster är nöjda med sin hyresvärd. Sedan förra årets mätning är utemiljön ett område som fått högre betyg och personalens bemötande är väldigt uppskattat. När det gäller städningen i korridorboendena har bolaget gått från att ha legat i botten till att vara bland de som har nöjdast korridorstudenter i landet.
 
– Det är studenterna själva som håller efter i de gemensamma köken och hjälps åt att städa. Vi har haft ett projekt där vi gett hyresgästerna feedback på städningen och också gett belöningar när det varit rent och snyggt. Det har verkligen fungerat bra, säger Charlott Kroon.
 

Strävar efter 100 procent nöjdhet

Skövdebostäder ser en liten minskning i kundnöjdhet på området Kurorten, vilket hänger ihop med att det är stökigare under byggtiden av det nya studenthuset precis bredvid. Webbsidan får också något sämre betyg och bolaget planerar för bättre digitala kontaktytor och en ny hemsida.
 
– Vi är glada för årets ökning i kundnöjdhet, men vi arbetar vidare i vår strävan efter 100 procent nöjda kunder, säger Charlott Kroon.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomförs av Origo group och visar hur Skövdebostäders studenthyresgäster trivs med sitt boende i jämförelse med ett stort antal andra studenter runt om i Sverige. Totalt har enkäten skickats till cirka 21 000 studenthushåll. Skövdebostäder äger och förvaltar närmare 900 studentbostäder.
 


Senast ändrad: 2020-05-08