Hyresändringar för studentlägenheter 2020


Publicerat: 2020-07-28

AB Skövdebostäder och Skövdestudenternas Bostadsråd har kommit överens om en ändring av hyrorna för studentlägenheter som kommer att gälla från och med 2020-08-01.

Överenskommelsen innebär att hyrorna i studentbostäder per den 1 augusti 2020 höjs med 1,6 %.Senast ändrad: 2020-07-28