Kommunikation i fokus när Skövdebostäder renoverar


Publicerat: 2019-10-21
 
I några hus på Östermalm genomför Skövdebostäder ett stort renoveringsprojekt för att förbättra inomhusklimatet och minska radonhalten i byggnaderna. Projektet fortsätter sedan i delar av området på Billingesluttningen. Renoveringarna kräver tillträde till hyresgästernas lägenheter och påverkar hundratals boende. Sedan fyra månader är därför Amer Zaklan anställd på heltid som ombyggnadssamordnare för att se till att renoveringsprojektet löper på som tänkt, och att samtliga hyresgäster får tydlig och korrekt information.
 
Boende på Östermalm har sedan en tid tillbaka blivit informerade om det pågående projektet som påverkar ungefär hälften av de boende i området. Målet med projektet är att skapa ett bättre inomhusklimat och minska radonvärdet i byggnaderna. Tillvägagångssättet är att installera ett så kallat FTX-system i varje lägenhet, som skapar en luftomsättning genom att blåsa in uppvärmd luft som sedan filtreras i ett nyinstallerat aggregat. 
 
- Resultatet blir förutom en minskad radonhalt även ett bättre och mer behagligt inomhusklimat och en minskad värmekostnad till följd av att systemet återvinner värmen i lägenheten, säger Amer Zaklan, ombyggnadssamordnare på Skövdebostäder.
 
Betydande kommunikation
 
Amer är anställd för att vara länken mellan företaget, entreprenören och hyresgästerna. En fem dagars installation per lägenhet är ett ingrepp som i stor utsträckning påverkar de boende. Därför har Skövdebostäder valt att anställa en ombyggnadssamordnare som har till uppgift att få projektet att fortlöpa så smidigt som möjligt, och enligt Amer är nyckeln till framgång kommunikation.
 
- Arbetet påverkar hyresgästerna väldigt mycket, vi är ju inne i deras lägenheter under fem dagar. Våra hyresgäster kan bo kvar vilket är bra, men då är det viktigt att informera om vad som sker och framförallt hur det ska ske. För att lyckas med det har vi haft informationsträffar i vår gemensamhetslokal, delat ut information och besökt hyresgästerna i deras egen lägenhet så de kunnat ställa frågor. Vi har dessutom inför projektet haft en provlägenhet där vi bjudit in de boende till öppet hus. På så sätt kunde de på plats se hur installationer ser ut, berättar han. 
 
Under dessa träffar har hyresgästerna blivit informerade om hur man ska förbereda sig, vad man ska plocka undan och information om varför renoveringen sker. Samtidigt har de boende haft möjlighet att ställa frågor. Frågorna har kretsat kring hur stökig och dammig lägenheten kommer vara under renoveringen, men även frågor gällande radonhalten.
 
- För att sänka radonhalten måste man höja luftomsättningen i lägenheten, och det kräver att vi installerar ett nytt ventilationssystem. Många har varit positiva från början och har sett fram emot att vi ska starta. Andra har varit lite skeptiska men sedan blivit väldigt nöjda när de upplevt resultatet. Lägenheterna får en större luftomsättning med uppvärmd luft. Systemet är igång hela tiden vilket ger ett väldigt fräscht klimat för de boende, avslutar han.

 Senast ändrad: 2019-10-28