Kontakt

AB Skövdebostäder
Box 303
541 27 SKÖVDE

Bobutikens besöksadress:
Drottninggatan 2A

Telefon: 0500-47 74 00
Fax: 0500-48 82 30
E-post: info@skovdebostader.se
Frågeforum

Ordinarie öppettider:
Från och med vecka 26 har Bobutiken öppet måndag-fredag 13.00-15.00.
Under Coronapandemin gör vi kontinuerliga bedömningar av smittorisken, vilket gör att öppettiderna kan variera. 

Meddelanden kan alltid lämnas i vår brevlåda.

Hyresbetalning

Hyran ska betalas till bankgiro 227-9347.