Med trivsel som hjärtefråga


Publicerat: 2017-07-10

Skövdebostäders bosociala enhet börjar nu ta form. Trivsel, trygghet och inflytande är några av frågorna som avdelningen brinner lite extra för.

– Det handlar om att möta hyresgästerna och höra vad de har för idéer kring trygghet och trivsel i sina områden. Vi tänker att det kan vara ganska opretentiöst, att ta en kopp kaffe och försöka få igång ett samtal bara, säger Anna Dahl som är bosocial samordnare. Hon och kollegan Johan Anund har precis börjat genomföra trapphusmöten på försök. Det innebär att de finns på plats i trappuppgångar för att träffa hyresgästerna och bjuda på fika.

Rekryterades i vintras

Totalt femtusen hyresgäster innebär förstås många olika individer, viljor och behov att jämka samman.
– Men det är också det som är roligt med jobbet! Att möta människor i olika åldrar, med olika bakgrunder. Arbetsuppgifterna har varit väldigt varierade hittills, allt från kontorsarbete till att hantera djuren på Aspö, säger Johan. Han, Anna Dahl och Anna Bjerklinger, som är chef för den bosociala enheten, rekryterades i vintras. Förutom frågor som rör trivsel och fritid arbetar avdelningen också med integration och stöttar distrikten i störningsärenden.

Aspö som grädde på moset

På enheten finns också två veteraner i sammanhanget. Lena Christersson och Anki Essgren har jobbat på Skövdebostäder i 28 respektive 17 år och du har säkert mött dem ute på Aspö eller i samband med någon fritidsaktivitet.
 – Startskottet för vårt fritidsarbete var när Skövdebostäder tog över Aspö gård 1989. Tanken var då att den skulle vara lite av grädden på moset för våra hyresgäster. Sedan dess har vi breddat och fördjupat vår kompetens och ägnar oss allt mer åt bosociala frågor, berättar Lena. Genom åren har Lena och Anki mött många engagerade hyresgäster.
– Det är viktigt att lyssna och ta vara på engagemanget som finns, tycker jag. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är alla som vill engagera sig – och det är heller inget man måste göra, säger Anki.

Vill ha tips

Frågor som rör trivsel och inflytande är knappast något nytt för Skövdebostäder, men nu växlas det bosociala arbetet alltså upp ytterligare genom att en hel avdelning jobbar med dessa frågor.
– Vi håller på att utveckla vår roll och vill gärna ha hjälp av hyresgästerna för att det ska bli så bra som möjligt. Den som har tips och idéer får gärna höra av sig till någon av oss, avslutar Anna Bjerklinger.