Rökförbud på lekplatser och utanför vissa entréer


Publicerat: 2019-06-28

Från och med den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla. Den innebär att det är förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus.


Här råder det rökförbud i våra bostadsområden:
  • På majoriteten av våra lekplatser.

  • Utanför allmänna entréer. Det innebär att det är förbjudet att röka utanför Bobutiken, på Aspö gård och utanför entréer till affärslokaler som till exempel butiker.
Lagen innefattar lokalar som är till för allmänheten och inte bara för våra hyresgäster, vilket gör att rökförbudet inte gäller utanför entréerna till vanliga bostadshus eller utanför gemensamhetslokaler. Det är dock givetvis viktigt att visa hänsyn till sina grannar oavsett.
 

Vi sätter upp skyltar

Vi kommer att skylta i bostadsområdena, så till exempel alla lekplatser som omfattas av förbudet får en symbol med ”rökning förbjuden”
 

Rökförbudet gäller på de flesta av våra lekplatser.

 


Senast ändrad: 2019-06-28