Sätter Skövde på kartan med internationellt nätverk


Publicerat: 2017-06-30

Skövdebostäder tar en aktiv roll i att stärka Skövdes varumärke utanför landets gränser och bidra till ökad internationalisering inom kommunen genom att engagera sig i ett internationellt nätverk för bostadsföretag. Detta ligger i linje med ägardirektiv och den gemensamma policyn för Internationellt arbete som finns i kommunkoncernen.

Stadsdel i Skövde med flera av Skövdebostäders bostadsområden fotograferat av Jesper Anhede

Eurhonet är ett nätverk som bland annat arbetar med benchmark och samarbeten för att utveckla bostadsföretagens verksamheter med ny kunskap och nya infallsvinklar. Nätverket har flera olika grupper som under längre tid arbetar med olika ämnesområden som är aktuella i bostadsbranschen. Just nu är några aktuella områden nyproduktion, energi, integration och äldres boende.
– Det här är ämnesområden där vi har mycket kunskap att dela med oss av, men också mycket att lära. Det här är områden som är i ständig utveckling och jag tror att vi genom internationella samarbeten kan hitta framtidens lösningar för bostadsbranschen lokalt, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Unik chans för medarbetarna

Nätverket arbetar också för att få medlemsföretagens medarbetare att nätverka och växa. Eurhonet har till exempel ett utbytesprogram som innebär att medlemsföretagen kan ta emot och skicka medarbetare till andra bostadsföretag ute i Europa. Dessutom arrangerar nätverket också utbildningar för unga talanger i branschen samt ordnar träffar, studiebesök, workshops och konferenser mellan medlemsföretagen
– Detta ser jag som en stor konkurrensfördel när vi slåss om framtidens arbetskraft. Att få möjlighet till internationell erfarenhet tror jag är efterfrågat av de talanger som vi vill anställa i framtiden, säger Dan Sandén.

Fakta Eurhonet

Eurhonet: Eurhonet står för European Housing Network
Medlemsföretag: 36
Länder representerade: Sverige, Frankrike, Tyskland, England och Italien
Antal lägenheter som företagen representerar: 700 000
Andra svenska medlemmar: Stångåstaden i Linköping, Hyresbostäder Norrköping, Vätterhem i Jönköping, Bostadsbolaget i Göteborg, Helsingborgshem, Mimer i Västerås, Örebrobostäder, Uppsalahem, Gavlegårdarna i Gävle, Botkyrkabyggen och Familjebostäder i Stockholm.Senast ändrad: 2017-06-30