Skövdebostäder byter bank och plusgirot avslutas


Publicerat: 2019-06-04

Skövdebostäders plusgiro avslutas i samband med bankbyte. Förändringen sker under sommaren med början i juni månad.

För kunder som tidigare använt sig av Skövdebostäders bankgiro blir det ingen märkbar skillnad. Plusgirot kommer däremot att avslutas och kunder som använt sig av detta nummer kommer istället få börja använda bankgiro för sina betalningar.

Elektronisk avisering via internetbank kommer automatiskt ändras till bankgironumret. Även för de som betalar med autogiro sker övergången automatiskt.

Skövdebostäders bankgironummer som fortfarande gäller är 227–9347.Senast ändrad: 2019-06-04