Skövdebostäder levererar bästa resultatet någonsin


Publicerat: 2019-03-11
Återigen kan Skövdebostäder redovisa det bästa resultatet någonsin. Samtidigt fortsätter bolaget att kraftigt investera i nyproduktion och fastighetsunderhåll. De senaste tre åren har Skövdebostäder färdigställt cirka 400 lägenheter och under 2019 tillkommer ytterligare 174 lägenheter.  
 
Skövdebostäder redovisar ett ökat resultat, 116,1 miljoner kronor (108,6 år 2017), efter finansiella poster. Också vinsten har ökat med tolv miljoner till 79,5 (67,5 år 2017) miljoner kronor. Samtidigt är investeringstakten fortsatt hög. Under året har 274 miljoner (324) investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2019 uppgår till närmare 390 miljoner där bland andra projekten Frostaliden och Grubbagården står för en stor del.
 
– Vi måste fortsätta att leverera goda ekonomiska resultat om vi ska klara av den höga investeringstakt och -volym vi just nu håller och som Skövde behöver. Det är en utmaning att parallellt med kraftig nyproduktion samtidigt fortsätta leverera hög service till våra kunder. Men personalen gör ett fantastiskt jobb och vi fortsätter på samma gång att sträva efter ständiga förbättringar, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.
 
Förutom goda ekonomiska resultat nominerades Skövdebostäder för fjärde året i rad som topp tre i Sverige i fastighetsbranschens bland de hyresvärdar som har de nöjdaste hyresgästerna. I år fick bolaget nomineringarna för bästa service och bästa produkt baserat på jämförelse av kundundersökningar gjorda 2018. Dessutom har bolaget fått flera andra utmärkelser under året. Bland andra det internationella Eurhonet CSR Award för Aspö Eko-logi.

 

Ökat marknadsvärde

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2018 till 5 644 miljoner kronor (5 030) inklusive projektfastigheter. Substansvärdet uppgick till 3 376 miljoner kronor (3 305).
 

2018 i siffror

Siffrorna för 2017 anges inom parentes.
 • Nettoomsättningen uppgick till 368,6 (343,3) miljoner kr
 • Rörelseresultatet uppgick till 130,5 (127,0) miljoner kr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 116,1 (108,6) miljoner kronor
 • Årets vinst uppgick till 79,5 (67,5) miljoner kr
 • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 8,4 (8,2) %
 • Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 3,9 (4,1) %
 • Totalavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 11,4 (12,7) %
 • Soliditeten per 31/12 2018 uppgick till 48,6 (47,1) %
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 273,7 (324,0) miljoner kr
 • Marknadsvärde fastigheter, exklusive projektfastigheter 5 414,3 (4 893,0) miljoner kr
 • Substansvärde 3 775,6 (3 304,9) miljoner kr

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet

För ytterligare information kontakta:
Dan Sandén, vd - 0500-47 74 12
Dennis Grönqvist, ekonomichef - 0500-47 74 13

 Senast ändrad: 2019-03-11