Skövdebostäders affärsplan och mål 2020 - 2023

Skövdebostäders affärsplan för 2020 - 2023. Den pekar ut bolagets riktning de kommande fyra åren med starkt fokus på hållbarhet och innehåller höga målsättningar för bolaget både internt och externt. I affärsplanen lyfter Skövdebostäder bland annat fram medarbetarna, bosociala insatser och klimatfokuserade aktiviteter som viktiga områden.

Skövdebostäder ska förutom att extra tydligt bidra i hållbarhetsfrågorna och kommunnyttan samtidigt fortsätta att starkt bidra till Skövdes expansion och positiva utveckling. Planen är att producera 600 nya lägenheter de kommande fyra åren parallellt med att man planerar och förbereder för samma leverans också under perioden 2024 - 2027.

Skövdebostäders mål för perioden 2020 - 2023