"Sopigt" examensarbete


Publicerat: 2017-07-10

Hur kan återvinningsgraden i Skövdebostäders bostadsområden förbättras? Det har Dorotea Šcepanovic som är designingenjör vid Högskolan i Skövde undersökt.

Under våren har Dorotea genomfört sitt examensarbete i soprummen på Aspö Eko-logi och Timmervägen. Att det blev just de bostadsområdena har att göra med skillnaden i möjligheter. På Aspö Eko-logi finns förpackningsåtervinning, kärl för matavfall, hushållssopor och batterier, medan det på Timmervägen än så länge bara finns kärl för hushållssopor. Undersökningen bestod av flera delar som enkäter, djupintervjuer med hyresgäster, plockanalyser för att se vad som faktiskt slängs, litteraturstudier, observationer av hur människor beter sig vid en återvinningsstation och diskussioner med Skövdebostäder.

Lärt sig en hel del

Dorotea har tagit fram en handbok som beskriver hur och varför man ska källsortera. Den kommer i första hand att testas på ett antal hyresgäster för att sedan, om utfallet blir bra, användas bredare. Trots att hon redan hade ett stort intresse för hållbar utveckling innan arbetet drog igång har Dorotea lärt sig en hel del under resans gång och det ser hon som väldigt positivt.
– Varje förbättring man gör i sitt eget beteende är en vinst för miljön. Om alla ändrar på något har vi kollektivt fått en stor förbättring, säger Dorotea och tillägger:
– Det är inte så enkelt som att det finns ett enda svar på hur vi får alla att källsortera rätt. Vi måste kombinera olika lösningar för att få med alla på tåget. Kunskap är en bit och där kan handboken vara en del av lösningen.Senast ändrad: 2017-08-08