Timmerlyckan - här ligger lägenheten

På Timmerlyckan finns det tretton lägenheter. De som ligger till vänster sett från Vallgatan har udda nummer 1-7. De som ligger till höger sett från Vallgatan har jämna nummer 2-18. Ladda ner en pdf med bilden eller titta på bilden nedan för att hitta bästa tänkbara läge, för dig.

Ritning över tomten i Timmersdala där Timmerlyckans tretton lägenheter markeras utifrån nummer på adressen.