Fortsatt nöjda studenthyresgäster

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Tack till våra studenthyresgäster för att ni tagit er tid att svara på vår årliga enkät, som visar hur ni trivs hos oss som hyresvärd.

Resultatet är ett bra underlag för oss framåt i vårt ständigt pågående arbete med nöjda kunder. Vi får också en jämförelse med studenbostadsföretagen i hela landet vilket hjälper oss att tydligare se var vi har förbättringsutrymme.

Högt Nöjd kund-index

Nöjd kund-index (NKI) uppgår till 80 på skalan 0-100 vilket är ett mycket högt resultat. Fördelningen mellan områdena är relativt jämn och ligger alla på en hög nivå.

Diagrammet beskriver hur Nöjd kund-indexet har utvecklats de senaste åren.
Utveckling över tid på Skövdebostäder. Diagrammet beskriver hur Nöjd kund-indexet har utvecklats de senaste åren.

NKI är ett mått på er övergripande nöjdhet med Skövdebostäder och byggs upp av frågorna:

  • Hur motsvarar Skövdebostäder som hyresvärd dina förväntningar?
  • Hur nöjd är du med Skövdebostäder som hyresvärd totalt sett?
  • Tänk dig en hyresvärd som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är Skövdebostäder som hyresvärd?

Många skulle rekommendera

Rekommendationsbenägenheten är också mycket hög och NPS uppgår till +65. Bland er studenthyresgäster som svarat är tio gånger så många ambassadörer som kritiker.

Ett diagram som visar att Skövdebostäder har många ambassadörer.
Diagrammet visar att det är troligt att respondenterna skulle rekommendera oss.

Våra styrkor – Här är ni nöjdast i Sverige!

Våra absoluta styrkor är vår kundvård, tillgänglighet och felhantering vilket är tydligt i era svar. 96% är nöjda med bemötandet från kvartersvärden. 86% av er som fått ett fel åtgärdad tycker att det åtgärdats med bra resultat. På båda frågorna är ni de nöjdaste i Sverige!

Förbättringsområden

Våra tydligaste förbättringsområden är lägenheternas skick och trappstädning. Dock skiljer det sig mycket åt mellan områdena i båda fallen och totalt sett har vi ett godkänt resultat. Och i de fastigheterna som visat på ett tydligt missnöje har åtgärder redan vidtagits eller planeras framöver.

Det framgår också att ni tycker att vår hemsida kan förbättras. När enkäten gick ut hade vi fortfarande en gammal webbsida – och nu har vi lanserat en ny sajt. Vi hoppas och tror att ni är nöjdare med den här. På den nya kan vi till exempel tipsa om vår nya bostadsväljare för studentbostäder.

Om undersökningen

Origo group genomför NöjdStudBo på uppdrag av studentbostadsföretagens medlemsföretag som representerar merparten av studentbostadsaktörerna i Sverige. Totalt erbjöds 22 448 studenthyresgäster att svara på enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till totalt 63% i landet och hos Skövdebostäder 64%. Respondenterna har kunnat besvara enkäten på svenska eller engelska.

 

Tillbaka till artikelarkiv

Skip to content