Hyressättning – så fungerar det

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Hyressättningen handlar om att hitta rätt hyra för rätt lägenhet – rätt för både hyresgäst och hyresvärd. Hyresgästen ska känna att hen betalar vad lägenheten är värd.

I Sverige har vi ett bruksvärdessystem som handlar om just det – att hyressättningen ska spegla hur hyresgästerna i allmänhet värderar lägenheternas varierande standard och användbarhet, det som kallas bruksvärde.

Så sätts hyran enligt bruksvärdet

Grunden i all hyressättning är det så kallade bruksvärdet. De exakta formuleringarna finns i Hyreslagen, Jordabalken kapitel 12 paragraf 55. Bruksvärdet ska spegla bostadskonsumenternas allmänna värderingar och vara skälig. Hyran anses vara skälig när den har samma hyra som en annan liknande lägenhet med samma standard och i samma läge. Det är detta parterna sedan förhandlar om. Bruksvärdesreglerna används både i förhandling och när en hyra prövas i hyresnämnden.

En lägenhet med en planlösning som gör den lätt att möblera har exempelvis ett högre bruksvärde än en i övrigt likvärdig lägenhet, men med en sämre planlösning. Det är hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens egenskaper så som till exempel läge, planlösning, standard som bestämmer dess bruksvärde. Du kan påverka genom att svara på hyresgästenkäter från hyresvärd och hyresgästföreningen om du är medlem där.

Rätt hyra är viktigare än om den är hög eller låg

Hyresförhandlingen sker mellan en enskild fastighetsägare och hyresgästföreningen. Riksdagen har bestämt att det är de lokala parternas ansvar att komma överens om hyresnivån. Förhandlingen sker individuellt per fastighetsbolag. Utgången av de olika förhandlingarna påverkar varandra om skillnaderna för likvärdiga lägenheter blir för stor Bruksvärdessystemet gör att det är viktigt att alla fastighetsägare tar ansvar för att sätta rätt hyra – varje sig för högt eller för lågt. Och just Skövdebostäder har i många områden generellt låga hyror, om vi låter bli att höja hyran innebär det stora konsekvenser för hyresmarknaden i stort vilket inte gagnar vare sig våra eller andras hyresgäster.

Trepartsöverenskommelse

Inför förhandlingarna 2022 enades Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta om ett antal parametrar som ska påverka hyresförhandlingen. Det är kostnaderna för taxor så som el, vatten och avfall, förvaltningskostnader så som drift- och underhåll, räntekostnader, BNP och inflationen. Överenskommelsen ska skapa en bättre fungerande hyresmarknad som blir mer förutsägbar. Den ska ta hänsyn till flera års utveckling i stället för endast de kommande ökade kostnader en fastighetsägare har. Dock kommer det fortfarande vara så att vissa år höjs hyran mer och vissa år mindre.

Tillbaka till artikelarkiv

Skip to content