Arbetet för ännu nöjdare hyresgäster

Erik Pettersson, en av våra nuvarande distriktschefer, sadlar om till chef för boservice. Hans uppdrag blir därmed att säkerhetsställa och utveckla vår kundrelation, och inte minst kundnöjdhet. Men vad är det som gör en hyresgäst nöjd, och vad är det som gör en hyresgäst missnöjd?

Hyresgästföreningen, en organisation som representerar alla hyresgäster i Sverige, genomförde en enkät i början på året som visade att Skövdebostäder har några av de nöjdaste hyresgästerna bland de kommunala bostadsbolagen i regionen. Resultatet var förstås glädjande, men med ett gott resultat följer också en risk att vara nöjd och börja koppla av.

– Det är av största vikt att bibehålla kundnöjdheten. Vi får inte stanna av. Våra rutiner och instruktioner som varje dag styr vårt arbete måste fortsätta följas och utvecklas, speciellt när vi vet att de fungerar så bra som de gör, säger han.

Som distriktschef har Erik redan arbetat med bolagets viktigaste fråga, kundnöjdhet. Men som chef för boservice får han nu ett ansvar i frågan som sträcker sig över hela bolagets bestånd. Därmed är en av utmaningarna att se till att hyresgäster samtliga områden får samma upplevelse av Skövdebostäder som hyresvärd.

– Vi är ett väldigt stort bolag med över 5 000 lägenheter. Därför är det både utmanande och väldigt viktigt att kunna säkerhetsställa att samma service ges, på samma sätt, i alla områden. Har man exempelvis ett trasigt kylskåp ska hanteringen av ärendet ske på samma sätt oavsett var man bor, säger han.

Nöjd eller missnöjd

Uppgiften, att se till att ha nöjda hyresgäster, blir förstås enklare om man är överens om vad som gör en hyresgäst nöjd. Företaget mäter kundnöjdhet på olika sätt, bland annat genom egna kundundersökningar. Under olika index, däribland Service- och Produktindex, går det att utläsa vad hyresgästerna anser om trygghet, renlighet, bemötande och andra faktorer i varje område. Samtidigt är det viktigt att förstå sig på hur hyresgästerna upplever vardagen, att sätta sig in i hyresgästens situation.

– Trevligt bemötande och hög tillgänglighet, det anser jag är viktigt. Att snabbt och enkelt kunna få tag på någon om något inte fungerar som det ska. Jag tror det är väldigt viktigt för hyresgäster att få känna sig hörd. Därför tror jag också starkt på vårt hyresgästinflytande, att man som hyresgäst kan komma med förslag på åtgärder. Om man vänder på det är missnöjdhet något som utvecklas när man som hyresgäst inte får återkoppling. Det skapar ovisshet, och det är något vi ska motverka, avslutar han.

Tillbaka till artikelarkiv

Skip to content