Katarinas vd-blogg

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Katarina Prick är vd på Skövdebostäder sedan april 2020. Här samlas inlägg där Katarina delar med sig av sina tankar i bloggform .
Kvinna med blont hår, blå jacka och blommig scarf står framför ett bostadsområde som syns suddigt i bakgrunden. Foto: Mikael Ljungström/Scandphoto.

Hyresgästen viktigast

2021-06-15

”Vi har kunden i fokus” – det är ett påstående som kan kännas lite klyschigt från ett företag. Men är det någonting som verkligen är en grundstomme för oss på Skövdebostäder så är det just detta.

Vi håller på med en kartläggning av kulturen i bolaget, vilket är spännande. För att bland annat fånga upp vad som är viktigt för oss har alla hundra medarbetare har fått svara på en enkät. Någonting som stack ut i resultatet är att vi alla är överens om att kunden har stor betydelse. Detta är oavsett om man är ekonom, kvartersvärd, drifttekniker, snickare, uthyrare eller vilken yrkesroll man än tillhör. Kartläggningen visar också att majoriteten känner ett engagemang och en stolthet över sitt arbete.

Inte förvånande

Kundfokuset var inte någonting som förvånade mig, för det stämmer väl överens både med min bild av Skövdebostäder sedan tidigare och vad jag har upplevt hittills i min roll som vd. Undersökningen bekräftade att detta är ett värde som verkligen genomsyrar vår organisation – ja, hela vårt DNA. Och det är ju för er hyresgästers skull Skövdebostäder finns till. Vi vill givetvis arbeta för att bli en ännu bättre hyresvärd för dig och dina grannar, men att alla håller med om kundens betydelse utgör en mycket bra grund att bygga på.

Har du något särskilt som du tycker är viktigt vill vi gärna veta det. Du har flera olika alternativ att kontakta oss. Du kan lämna feedback via olika undersökningar som vi gör, i vårt kundforum, i våra sociala kanaler, till vår kundtjänst eller så klart direkt till vår personal när du träffar dem.

Lärorikt, händelserikt och framgångsrikt

18 mars, 2021

Att lära känna en verksamhet med över hundra anställda och 8 500 hyresgäster utan att kunna träffas – hur gör man det? Det var en av de första utmaningarna jag som ny vd för Skövdebostäder i april 2020 fick ta mig an. Som tur var hann jag starta innan alla de mest åtstramande restriktionerna trätt ikraft.

Omställning till digitalt

Den digitala utvecklingen gick i en rasande takt så snart kunde jag erbjuda medarbetare att mötas digitalt. Jag fick också snabbt anpassa mig till nya kanaler för min kommunikation och att spela in podd, streama event och hålla digitala möten blev snart vardag. Men det här var ju inte bara nytt för mig utan för hela organisationen.

Är det något jag är imponerad och stolt över är det hur medarbetarna på Skövdebostäder anpassat verksamheten till det rådande läget och ändå klarat av att upprätthålla god service och genomföra de flesta planerade projekt samtidigt som man utvecklat verksamheten och driver mot våra högt uppsatta mål.

Nöjda kunder – men vi ska utveckla felanmälan

De mätningar vi har gjort visar att ni hyresgäster generellt är väldigt nöjda med oss som hyresvärd – vilket är roligt. Våra studenthyresgäster är nöjdare än någonsin och i det reguljära beståndet har bolaget bland Sveriges nöjdaste kunder för såväl service och produkt som profil. En mätning visade också att ni tyckte att vår hantering av coronapandemin fungerat bra. Dessa undersökningar – där vi får ta del av era synpunkter – ger oss bra underlag för våra framtida satsningar.

En övergripande slutsats är att felanmälan är det kommunikativa område där vi har mest att utveckla och det är därför ett av våra tio prioriterade områden för 2021.

Fokus på nyproduktion

Det är glädjande att vår nyproduktion fortsätter som planerat med färdigställande av Frostaliden och Timmerlyckan under 2020. Vi är också i full gång med studentlägenheterna på Kurorten och har upphandlat och planerat för flera nya projekt som ska starta. Det blir flera välkomna tillskott i Skövde.

Mycket spännande framför oss

Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta att genomföra 2021 med alla er hyresgäster, våra medarbetare och våra partners på Skövdebostäder. Vi har mycket spännande framför oss och förhoppningsvis får vi också alla ses på riktigt det här året!

Läs mer om vårt resultat för 2020 i årsredovisningen, som precis har släppts.verk

Den viktiga tryggheten

15 december, 2020

Vad är trygghet för dig? Olika personer svarar förstås olika – men att känna sig säker och trivas i sitt boende och i närmiljön är viktigt. Då kan till exempel goda relationer med grannarna och bra belysning i utemiljön vara betydelsefullt.

Att man känner sig trygg är oerhört viktigt och något som vi på Skövdebostäder är måna om.

Trygghetsenkäter i vissa områden

Vem vet bättre om något känns otryggt i ett område än just hyresgästerna som bor där? För att fånga upp förbättringar har vi tidigare gjort trygghetsvandringar tillsammans i områdena. På grund av coronapandemin har träffarna i år ersatts med enkäter. Bland annat har vi utvärderat Östermalm och Per-Andersgården. Hyresgästerna har då ritat in på en karta ifall det saknas belysning, om det behövs farthinder eller om någon särskild del av området är ett tillhåll för obehöriga. Tack för era svar, de är till stor hjälp för oss.

Nytt digitalt verktyg

Tryggheten i ett område handlar om en helhet – och här behöver vi som bostadsbolag samarbeta med andra. Vi är samverkanspartner i kommunens brottsförebyggande arbete EST (Effektiv samordning för trygghet). Vi har ett digitalt verktyg där vi och de andra aktörerna rapporterar in skadegörelse och misstanke om brottslig verksamhet. Systemet ska hjälpa till att bygga en databas och göra det lättare för polisen att kartlägga kriminalitet.

Grannsamverkan och skalskydd

I vårt arbete med trygghet ingår flera olika insatser som vi gör både själva och gemensamt med andra. Några områden har till exempel startat upp grannsamverkan tillsammans med oss. Till vårt trygghetsarbete hör också frågor som otillåten andrahandsuthyrning och störningar. Vi arbetar aktivt med policyn Våga bry dig för att motverka våld i nära relationer. Skalskydd på fasaderna är också något vi jobbat med de senaste åren och på kvällar och helger finns en trygghetsjour man kan ringa om det är stökigt i huset.

Ett betydelsefullt hej

Att ha en bra gemenskap med sina grannar är viktigt för tryggheten i sitt område. Många av er är bra på att säga hej till era grannar – och det är väldigt värdefullt! I dessa ensamma tider när många är hemma betyder det extra mycket. Så vi fortsätter att bry oss och hälsa på varandra, även om det får bli på avstånd just nu.

Ett speciellt första halvår

19 oktober, 2020

Stängda gränser, social distans och stor ovisshet. När jag började som vd en vårdag i april stod världen – och såklart även Skövdebostäder – inför ett läge som vi aldrig stått inför innan.

Jag vill börja med att tacka er hyresgäster för den stora förståelse och samarbetsvilja ni visar under coronapandemin. Nu gäller det att fortsätta att hålla i och hålla ut genom att till exempel ha social distans till varandra i trapphus och hissar.

Höga ambitioner

Även om coronapandemin gjort vissa saker svårare– jag hade till exempel gärna träffat fler av er hyresgäster – har det varit ett bra första halvår. Det är fantastiskt att vara vd för ett så välskött bolag med en god företagskultur och engagerade medarbetare.

Vi har höga ambitioner framåt och kommer bland annat arbeta mycket med hållbarhet – ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Min bakgrund inom energibranschen gör att jag brinner lite extra för just hållbarhetsfrågor.

Ett nytt sätt att kommunicera

Något vi satsar på framöver är kommunikation och dialog med er hyresgäster. Till exempel kommer vi att få en splitterny webbplats till årsskiftet. I arbetet med den har vi fått värdefulla synpunkter från er hyresgäster i våra fokusgrupper. Vi kommer också att arbeta igenom vår felanmälningsprocess för att se hur vi kan förbättra den.

Dessutom har vi börjat med digitala nyhetsbrev och även den här bloggen är ett exempel på utökad kommunikation. Hör gärna av er med synpunkter eller om ni vill att jag ska blogga om något särskilt ämne, antingen i Skövdebostäders sociala medier eller till min e-post katarina.prick@skovdebostader.se

Vi hörs!
/Katarina

Tillbaka till artikelarkiv

Skip to content