Historia

Från bondgård på landet till ny stadsdel nästan i centrum
Tidigt 1800-tal
Arrendatorbostaden förs upp, det hus som idag används som kafé.
1910
Den gamla huvudbyggnaden byggs och säljs 28 år senare för att användas som vårdhem. 2015 revs byggnaden efter att försöken att bygga om den till bostäder visade sig bli för kostsamma.
1989
Skövdebostäder förvärvar Aspö gård och bedriver det som en traditionell bondgård fram till 2006.
2001
En ny modernare ladugård byggs med inriktning på nötkreatur och 2002 blir produktionen KRAV-godkänd som ett led i Skövdebostäders miljöarbete.
2004
De första idéförslagen för bostäder på Aspö kommer, förslag som om de blev verklighet skulle förändra mycket av det som Skövdeborna tänkte på som sitt Aspö. De förslagen var inte färdiga utan mer en vision av vad som skulle kunna göras.
2017
Alla namninsamlingar, insändare och åsikter som följde påverkade byggplanerna tills man landade i det som blev klart december 2017. Ett bostadsområde med drygt 200 lägenheter med tre olika miljöcertifieringar, hus som byggts för att passa in i naturen runtomkring och en förskola. Aspö gård finns kvar som en besöksgård med djur under säsong och inte som bondgård.
Skip to content