Blommor och en maskin.

Frågor och svar – så bestäms din hyra

Hyran för din bostad förhandlas regelbundet, vanligtvis varje år. Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar kring din hyra

Hur och vem bestämmer hyran?

Skövdebostäder kommer överens med Hyresgästföreningen om hyran. Det är Hyresgästföreningen som förhandlar åt dig och fungerar som din röst i förhandlingen.

För att hitta rätt hyresnivå har Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta enats om ett antal parametrar som ska påverka hyresförhandlingen. Det är kostnaderna för el, vatten, avfall, drift, ränta och underhåll som tas med i beräkningen. Även BNP och inflation vägs in. Överenskommelsen tar hänsyn till de senaste tre årens utveckling i stället för endast de kommande kostnadsökningar en fastighetsägare har. På det sättet är tanken att minska risken för att enskilda händelser får väldigt stor påverkan.

Hur går hyresförhandlingen till?

Så går det till när vi förhandlar om hyran:

  1. Skövdebostäder ger ett förslag till Hyresgästföreningen om hur mycket vi behöver höja hyrorna med.
  2. Vi och Hyresgästföreningen träffas på förhandlingstillfällen där vi försöker komma överens om den nya hyran.
  3. Om vi inte skulle komma överens får vi hjälp av Hyresmarknadskommittén. I den sitter sakkunniga från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.
  4. Vi fördelar ut höjningen på våra områden baserat på olika faktorer.
  5. När din nya hyra är klar meddelar vi dig. Bland annat kan du läsa om förändringen här på webben.

Varför behöver Skövdebostäder höja hyran?

När Skövdebostäder behöver höja hyran i ett område beror det på detta:

  • Vi har högre kostnader för till exempel räntor, el, vatten, avfall och underhåll. Detta påverkar alla boendeformer – oavsett om man till exempel hyr en hyresrätt av oss eller äger en villa. Många har drabbats mer av till exempel högre elpriser och andra kostnadsökningar än vad våra hyresgäster gjort.
  • Svensk lagstiftning säger att vi ska ta rätt hyra för lägenheten. Om du idag betalar för låg hyra mot vad din lägenhet är värd kan vi alltså behöva höja hyran. Enligt hyreslagen ska vi prissätta efter hur hyresgäster i allmänhet värderar lägenhetens standard och användbarhet. Vi är också skyldiga att agera utifrån affärsmässiga principer som bolag – bland annat för att det inte ska bli en snedvridning av konkurrensen med privata hyresvärdar. Läs mer om Skövdebostäders uppdrag här. 
  • Vi använder pengarna till bland annat renoveringar, underhåll, kundservice och investeringar som främjar hållbarhet. När det gäller renoveringar kan vi genom att agera ekonomiskt långsiktigt renovera din fastighet när det är strategiskt rätt. Detta gör att sannolikheten att det uppstår skador på huset minskar – och vi behöver inte chockhöja hyran om det ändå skulle göra det.

Vi gör hela tiden kostnadsbesparingar och effektiviseringar för att hålla nere utgifterna.

Vad används min hyra till?

Den största delen av din hyra går till värme, el, vatten och avfall. Stora andelar används också till kategorierna fastighetsskötsel, underhåll och reparationer. Här har vi cirka 70 kvartersvärdar, miljövärdar, förvaltare, tekniker och hantverkare som arbetar för att hålla ditt område och din lägenhet i ett gott och välskött skick. Detta är en stor fördel med att bo i en hyresrätt hos Skövdebostäder. En del av hyran går också till administration – och här ingår till exempel service som vårt kundcenter, hyresadministration, uthyrning av parkeringsplatser och hantering av felanmälan.

Cirka tolv procent av hyran går till räntor och en andel går också till fastighetsskatt.

Varför behöver Skövdebostäder göra vinst?

Vinsten i sig är inte målet för oss på Skövdebostäder, men vi måste vara affärsmässiga.

Ett gott resultat ger oss förutsättningar att ge den service och kvalitet som våra hyresgäster förtjänar. Vi använder överskottet för att reinvestera, underhålla och bygga nya fastigheter. Varje år lägger vi drygt 100 miljoner på underhåll och reinvesteringar. Vi investerar också i nyproduktion för att Skövde ska kunna växa. Ett gott resultat ger oss trygghet att kunna hantera eventuellt oförutsedda händelser och bibehålla hög servicegrad, kvalitet på våra bostäder och trygga och trivsamma områden.

Vi har också en viktig roll för ett mer hållbart samhälle. Tack vare god ekonomi kan vi bland annat satsa på åtgärder som främjar en hållbar livsstil.

Skapad: 2023-10-27

Senast uppdaterad: 2023-10-30 kl: 09:29

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling

Fler nyheter

27 nov, 2023
Skövdebostäder har i flera år jobbat med policyn Våga bry dig för att motverka och…
27 nov, 2023
Huset på Skolgatan 2 i centrala Skövde bär på mycket historia. Det är byggt 1878 och har…
11 okt, 2023
Under hösten ändrar Skövdebostäder rutin för hur en felanmälan tas emot. Tidigare har det…
Skip to content