Egen renovering

Det är möjligt att genomföra lägenhetsunderhåll i egen regi.

Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera i lägenheten. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och att förändringen inte får vara för extrem. Du kan då behöva återställa aktuella ytor när du flyttar.

Du får inte utan tillstånd ändra på lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp väggar, förändra eller göra nya öppningar i väggar eller ta bort eller flytta fast monterad utrustning i lägenheten. Kontakta alltid din kvartersvärd och rådgör med denne innan du påbörjar arbetet!

Skapad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2020-12-04 kl: 00:57

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content