Kontrollera lägenheten

Skövdebostäder besiktigar alltid lägenheten innan en ny hyresgäst flyttar in.

Eftersom besiktningen gjorts när den avflyttande hyresgästen fortfarande bor kvar kan det hända att vissa brister inte upptäckts. Om något i lägenheten är skadat och det inte finns antecknat på besiktningsprotokollet är det viktigt att du hör av dig till kvartersvärden så snart som möjligt – inom åtta dagar från det att ditt kontrakt började gälla. Skador som inte står på besiktningsprotokollet när du flyttar in anses ha uppkommit medan du bor i lägenheten om du inte hört av dig och då kan du få stå för kostnaden att återställa det när du flyttar.

Saknar du ditt besiktningsprotokoll, kontakta din kvartersvärd.

Skapad: 2021-01-14

Senast uppdaterad: 2022-10-27 kl: 11:37

Anna Johnsson
Anna Johnsson
Skip to content