Projekt på Billingssluttningen

Byggprojektledare Amer Zaklan.
Skövdebostäder storsatsar på Billingssluttningen – och vi har flera olika projekt planerade under åren 2021-2023.

Renoveringar på Billingssluttningen

Skövdebostäder storsatsar på Billingssluttningen – och vi har flera olika projekt planerade under åren 2021-2023. Projekten innebär att det bitvis blir stökigt för dig som hyresgäst med arbeten i huset och i lägenheten. Vi återkommer givetvis till dig när det är dags för de olika projekten och du får då mer information om datum och hur vi går till väga.

Arbetena behövs för att hålla fastigheterna i ett gott skick och för att du som hyresgäst ska ha ett bra boende i många år framöver.

Byggprojektledare Amer Zaklan.

Projekt som planeras 2021-2023

Tiderna som anges här är preliminära och kan ändras, till exempel på grund av pandemins utveckling.

Renovering av avloppsrör i källaren – Berör alla hus

Eftersom avloppsrören i källaren börjar bli gamla och slitna behöver vi förstärka dem. Vi ska inte göra något arbete i din lägenhet – men det kommer till exempel att vara oljud från källaren under vissa arbetsmoment. Vi behöver också göra kortare avstängningar av avloppet. Hela renoveringen tar cirka fem veckor per hus.

När? Augusti 2021 – hösten 2023.

Ombyggnad av ventilationen- Berör Stenvägen 5-14, Norra Bergvägen 23 och 25

Vi har tidigare informerat om ett större projekt där vi bygger om ventilationen i lägenheterna. Det ger fördelar som lägre radonvärden, högre inomhuskomfort och minskad klimatpåverkan. Vi byter också utrustningen i köket. Arbetet tar cirka sex arbetsdagar per lägenhet då hantverkare är i bostaden.

Du kommer bli kompenserad med en halv månadshyra för att vi får tillgång till din lägenhet.
En hyreshöjning har förhandlats med Hyresgästföreningen, och hyran kommer att höjas med 70 kr/månad när arbetena är klara. Väljer man att lägga till pluspaketet kommer hyran i stället att höjas med 185 kr/månad.

Byte eller renovering av fönster- Berör alla utom höghusen

Eftersom fönstren i många lägenheter är gamla behöver vi byta ut eller renovera dem. Det ger mindre drag och kyla från fönstren och innebär också minskad klimatpåverkan. Under arbetet behöver hantverkare vara i bostaden. Just nu pågår en bygglovsprövning, så alla detaljer kring projektet är inte spikade än.
Vi gör inget arbete på fönstren i höghusen eftersom de renoverades 2010.

När? Hösten 2021- hösten 2023.

Nya centraler för värme och vatten- Berör alla hus

Det centrala systemet för distribution av värme och varmvatten behöver bytas ut. I samband med detta byter vi även kallvatten och elmatning till husen. Vi kommer inte att vara i din lägenhet – utan arbetena sker i källaren och utanför huset, där vi gör grävarbeten. Projektet påverkar inte dig som hyresgäst i någon större utsträckning, förutom kortare avbrott under tiden vi kopplar om till det nya systemet.

När? September 2021- hösten 2023.

Bild som beskriver underhållsprojekt på Billingssluttningen.

 

Skapad: 2023-09-15

Senast uppdaterad: 2023-09-18 kl: 10:06

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content