Rökning

Sedan 1 juli 2019 är det förbjudet att bland annat röka vid entréer och lekplatser. Att röka på balkongen eller uteplatsen är däremot inget som vi som hyresvärd kan påverka eller förbjuda. Men det kan vara otillåtet om det stör någon granne.

Rökning på balkong eller uteplats

Att röka på balkongen eller uteplatsen kan uppfattas som störande av grannar. Vad som uppfattas som störande är individuellt, därför är det viktigt att ha i åtanke att rökningen kan påverka grannarna. Förutom att det kan påverka de som befinner sig på sin balkong kan även röken ta sig in till en grannes lägenhet genom ventilationsöppningarna. Om du som granne störs av att någon röker är det första steget att berätta detta för den som röker. Den som röker är troligtvis inte medveten om att det stör.

Du kan läsa mer om rökning på balkonger eller uteplatser här.

Rökförbud på lekplatser och utanför vissa entréer

Här råder det rökförbud i våra bostadsområden:

  • På majoriteten av våra lekplatser.
  • Utanför allmänna entréer. Det innebär att det är förbjudet att röka utanför Bobutiken, på Aspö gård och utanför entréer till affärslokaler som till exempel butiker.

Lagen innefattar lokaler som är till för allmänheten och inte bara för våra hyresgäster, vilket gör att rökförbudet inte gäller utanför entréerna till vanliga bostadshus eller utanför gemensamhetslokaler. Det är dock givetvis viktigt att visa hänsyn till sina grannar oavsett.

Rökfria hus

Vi har ett antal hus som är rökfria. Det betyder att det inte är tillåtet att röka i och kring husen – men däremot på vissa uppmärkta platser i området. Syftet är att skapa en hållbar och trivsam boendemiljö för alla hyresgäster.

I nuläget är följande hus rökfria: Kurorten 10, Bostället och Timmergränd.

Var får man röka?

Det finns avsedda platser för rökning som är tydligt uppmärkta i området. Utöver dessa platser råder det rökförbud överallt. Det är alltså till exempel inte tillåtet att röka i huset, vid entréerna eller på din balkong eller uteplats.

Jag är rökare. Får jag inte hyra en lägenhet?

Jo, absolut! Så länge du bara röker på de avsedda platserna är du välkommen att hyra en lägenhet.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?

Då hanterar vi ärendet som vi hanterar andra störningsärenden. Om din granne bryter mot förbudet och stör med sin rökning ska du kontakta din kvartersvärd. Vi tar kontakt med den som stör och störningar dokumenteras också av oss. Vid upprepade störningar kan man bli av med lägenheten. Det är då Hyresnämnden som avgör. Läs mer om störningsärenden här.

Varför ska det vara rökfritt?

Det handlar dels om våra hyresgästers trivsel. Vi får ofta in klagomål om rökande grannar. I våra rökfria hus kan rökare fortfarande röka på de avsedda platserna i området, men som granne behöver man inte bli utsatt för passiv rökning om man inte vill.

Vi vill också främja hälsa och hållbarhet. Cigarettfimpar på marken är dåligt för miljön och med tydliga rökplatser med askkoppar hoppas vi kunna minska nedskräpningen.

Skapad: 2023-04-12

Senast uppdaterad: 2023-05-09 kl: 12:39

Victor Hilding
Victor Hilding
Skip to content