Flugor och myggor

Tvåvingarna omfattar myggor och flugor. De har bara ett par funktionsdugliga vingar.

Tvåvingarnas levnadssätt varierar mellan olika grupper. Många livnär sig som larver av multnande organiskt material eller svampar. Vattenlevande larver finns framför allt hos myggor. En del fluglarver påträffas på kadaver eller i multnande växtmaterial. En del tvåvingar är parasiter på ryggradsdjur. Andra är parasiter på insekter. Ytterligare andra gör stor skada på olika växter. I Sverige finns cirka 5 900 arter.

Vanliga flugor i Sverige

Fruktflugor, ättiksflugor och bananflugor attraheras till och utvecklas huvudsakligen i övermogen och jäst frukt och grönsaker och annat organiskt material som jäser.
Vindsflugor är egentligen en sorts spyfluga men liknar mer en stor husfluga. Vindsflugan är inte något tecknen på dålig hygien, utgör inte någon hälsorisk och framförallt, de förökar sig inte inomhus.
Gräsflugor är en fluga som ofta kallas husfritfluga och kommer ofta i stora mängder och kan vara besvärande.
Fjärilsmyggor kan träffas på lite överallt där det finns fukt, vanliga i avlopp och golvbrunnar inomhus.
Puckelflugor är andra flugor som utvecklas i fuktigt organiskt material som är under nedbrytning.
Tips för att undvika problem med myggor och flugor
Vid all förekomst myggor och flugor inomhus gäller det att hitta den plats där de utvecklas och sedan rengöra eller kassera den plats eller det material som insekterna finns i. Viktigt att tänka på är att allt organiskt material som förblir fuktigt under en längre tid kan bli en utvecklingsplats för flugor och myggor.

Att hindra flugor att komma in är nästan omöjligt, de söker skydd när det blir kallare – Montera insektsnät på ventiler och vid takfot, täta runt fönster, kabelgenomföringar m.m.
Flugor är lättjagade – använd dammsugaren.
Var noga med att kasta fruktavfall i slutna påsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen, ruttnande frukt. Spara inte påsar med packad frukt – de undre saftar av sig och ruttnar. Lägg istället ut dem på plant torrt underlag.
Kasta aldrig fruktrester i en papperskorg som töms mer sällan.
Prova att blanda till 2 delar vinäger, 1 del sirap och 1 droppe diskmedel (utan ammoniak) i en liten flaska eller dylikt. Blandningen lockar till sig fruktflugorna, som tar sig ner i flaskan och stannar där.
(källa Anticimex)

Skapad: 2020-12-17

Senast uppdaterad: 2022-03-21 kl: 08:50

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content