Getingar

Vi har flera olika arter getingar i Sverige som exempelvis vanlig geting, rödbandad geting och husgeting.

När getingar bygger bo i marken kallar vi dem i allmänhet för jordgetingar. Gemensamt för alla getingarna är att de måste hanteras med respekt. Getingstick kan, speciellt för den som är överkänslig, få allvarliga följder.

Ett getingbo överlever bara en enda sommar. När hösten kommer dör samhället och en sanering av getingboet fyller i det här läget ingen funktion. Endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar.

Att ta bort getingboet

Att ta bort själva getingboet måste ske med stor försiktighet. Ta på skyddshandskar och ha en bislöja över huvudet. Bäst är att göra det på vintern när det inte finns några levande getingar i det eller på försommaren då boet ännu bara innehåller en getinghona och ett mindre antal larver. Anser man det nödvändigt att ta bort ett aktivt bo är det lämpligt att göra det en mörk kväll då de flesta getingar är inne i boet. Kvällskylan gör dem också slöa.*

Anlita professionell hjälp om getingplågan blir för stor och om du är osäker på hur du ska ta bort boet. Lösflygande getingar som kanske har sitt bo på en okänd plats kan tyvärr inte åtgärdas av saneringsföretaget.

(källa Anticimex)

*Skövdebostäder vill inte uppmana dig att göra något du inte är bekväm med.

Skapad: 2020-12-17

Senast uppdaterad: 2022-03-21 kl: 08:47

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content