Myror

Andra namn för svartmyra kan vara trädgårdsmyra, sockermyra eller svart tuvmyra. Ett namn som den fått eftersom den bygger bo i tuvor, gärna intill stenar, brädlappar och liknande.

Ett svartmyresamhälle består av en drottning och arbetare (sterila honor som saknar vingar). Könsindivider (bevingade hanar och honor) utvecklas vid speciella tider och finns således inte konstant. Hanens enda funktion är att para sig. Parningen sker uppe i luften en varm och lugn högsommardag. Det är då man säger att myrorna svärmar. Svärmar av svartmyra kan vara mycket individrika. Efter parningen dör hanen. Honan biter av sig vingarna och uppsöker sedan ett lämpligt ställe i marken för att lägga sina ägg och starta ett nytt samhälle. Svartmyror är 2-4 millimeter.

Tips för att undvika problem med svartmyror

Som så många fått erfara lönar det sig föga att försöka bli av med problemet genom att jaga alla arbetsmyror. Genom enkla åtgärder kan man minska risken för invasion av svartmyror:

  • Håll efter sött spill såsom av socker, saft och läskedryck eller kaksmulor i köket, framför allt under våren.
  • Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden.
  • Se över, alternativt reparera, dörrlister och hål i väggar.
  • Avlägsna eller trimma buskar alldeles intill huset som kan härbärgera bladlöss, där de ofta samlas i stor mängd som skydd.* Eftersom bladlössen utsöndrar en söt vätska som svartmyrorna äter trivs myrorna när det finns mycket bladlöss.
  • För att bli av med myrorna helt bör du försöka lokalisera själva boet. Oftast är samhället beläget under plattor, stenar och dylikt.
  • Om borttagning av boet misslyckas kan en betesutläggning lösa problemet. Principen för betesutläggning är att så många myror som möjligt ska frakta betet till samhället så att larverna och framförallt drottningen påverkas.
    (källa Anticimex)

*Om du skulle uppleva att det är ett problem kontaktar du din kvartersvärd.

Skapad: 2020-11-24

Senast uppdaterad: 2022-02-25 kl: 16:21

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content