Vägglöss

Vägglöss är obehagligt men ofarligt. Om du drabbas är du skyldig att anmäla och Skövdebostäder tar hjälp av en samarbetspartner för att sanera inom en vecka.

Vägglusen är återigen ett problem. Inte bara i Sverige utan i hela världen. I början av 1900-talet var vägglöss förknippat med fattigdom och man trodde att de levde i smutsiga miljöer, något som inte stämmer. På 1940-talet utvecklades bekämpningsmedel såsom DDT och lindan, som tillsammans med bättre boendestandard och hushållsapparater exempelvis dammsugare och tvättmaskin, innebar slutet för vägglössen. Sedan slutet av 1950-talet fram till nyligen har problem med vägglöss varit små. Under de senaste 5-6 åren har dock situationen förändrats dramatiskt i hela världen. I Sverige har problemet ökat med 1000 %.
(källa Anticimex)

Sprider inte sjukdomar

Vägglusen är stor som en äppelkärna, 4-5 mm. Honan lägger 1-5 ägg om dagen. När vägglusen kläcks efter 1-2 veckor kan den börja suga blod direkt. En tom vägglus är genomskinlig medan den blir rödbrun när den ätit. I brist på föda kan den gå i dvala i lång tid, mer än ett år och är då mycket svår att upptäcka. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig gående. Den orsakar inga materiella skador och sprider inte sjukdomar. När den är hungrig suger den blod från oss människor. Sticket är inte smärtsamt men kan utlösa en allergisk reaktion med klåda, svullnad och rodnad som symptom. Ett tecken på vägglöss är små runda blodfläckar på lakanen och knappnålsstora svarta prickar där de lever.

Om du drabbats

Kontakta snarast din kvartersvärd! Som hyresgäst har du rätt till kostnadsfri sanering men du är också skyldig att anmäla skadeangrepp. Anmäls inte problem med vägglöss kommer de att öka i antal och risken för spridning stiger!

Vårt mål är att den som har problem och anmäler detta ska få hjälp inom en vecka. Det kan dock ta tid att bli av med dessa djur och man måste ha tålamod. Tiden det tar för att bli av med vägglössen varierar beroende på hur stort angreppet är.

Samarbete viktigt vid sanering

Samarbetet mellan Skövdebostäder och dig som drabbad hyresgäst är väldigt viktig för en lyckad sanering. Som hyresvärd gör vi allt vi kan för att saneringen ska gå så bra som möjligt men du som hyresgäst behöver också själv hjälpa till. Som exempel måste du själv tvätta alla textilier, gärna innan saneringen börjar. Stoppa kläderna i en påse innan du tar dem till tvättstugan. Tvätta helst textilier i 60 grader celcius, du kan också köra dem i torktumlaren eller torkskåpet. Dammsug överallt även möbler, släng därefter dammsugarpåsen i väl försluten plastpåse i hushållssoporna. Kontrollera även böcker, tidningar och prydnadsföremål.

Avtal med Nomor

Vi har avtal med Nomor och saneringen är kostnadsfri för dig. Deras tekniker dammsuger där lössens härd misstänks vara. De lägger ut, ett för människor och husdjur, ofarligt kiselpulver. Vägglössen måste därefter lockas att krypa i bekämpningsmedlet och det gör de bara så länge som det bor någon i rummet och utsöndrar dofter samt alstrar koldioxid och feromoner. Om man har vägglöss i bostaden är risken stor att man tar dem med sig om man flyttar till ett annat boende, varför en evakuering inte är lösningen på problemet.

Tips för att undvika problem

Skadedjur kommer ofta in i våra hem efter utlandssemestrar eller andra resor.

  • Placera inte resväskor under sängen när du bor på hotell.
  • Tvätta dina kläder direkt vid hemkomst och städa ur din resväska ordentligt.
  • Kontrollera begagnade möbler noggrant innan du köper dem.
  • Vägglössens etablering beror inte på smuts, med de trivs bättre i en stökig lägenhet med ex vis kläder eller madrasser direkt på golvet. Tänk också på att en stökig lägenhet försvårar sanering.

Det är bara tillsammans som vi kan hindra spridning av vägglössen!

Skapad: 2020-11-23

Senast uppdaterad: 2020-12-04 kl: 10:53

Picture of haus
haus
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content