Standardhöjning

Du kan höja standarden i din lägenhet genom att välja till utrustning när som helst under året. Produkten blir efter installation en del av lägenhetens standard och kan inte väljas bort. Kostnaden specificeras inte separat på hyresavin utan bakas in i grundhyran.

Produkterna blir därefter en del av Skövdebostäders underhållssystem och delas upp i fastighetsägarstyrt (=sånt som vi bestämmer över) och hyresgäststyrt (=sånt som du kan styra över). Väljer du att avstå från utbyte av utrustning som ingår i den hyresgäststyrda delen av systemet kan du få hyresrabatt efter avskrivningstiden, men svarar då själv för fortsatt underhåll.

Priser för standardhöjningen baseras på Skövdebostäders självkostnad för produkten och fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Skapad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2020-12-04 kl: 01:02

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.