Standardhöjning

Du kan höja standarden i din lägenhet genom att välja till ny utrustning när som helst under året. Produkten blir efter installation en del av lägenhetens standard och kan inte väljas bort. Kostnaden bakas in i grundhyran, den specificeras alltså inte separat på hyresavin.

Efter installation blir produkterna en del av Skövdebostäders underhållssystem och delas upp i fastighetsägarstyrt (sådant som vi bestämmer över) och hyresgäststyrt (sådant som du kan styra över). Väljer du att avstå från ny utrustning som erbjuds av den hyresgäststyrda delen av systemet kan du få hyresrabatt efter avskrivningstiden. Då svarar du dock själv för fortsatt underhåll.

Priser för standardhöjningen baseras på Skövdebostäders självkostnad för produkten och fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen. Nedan hittar du blankett och priser för standardhöjning i just ditt område.

Blanketter för standardhöjning

Skapad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2022-05-11 kl: 11:29

Victor Hilding
Victor Hilding
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content