Störningar och avhysning

Skövdebostäder vill att alla hyresgäster ska kunna bo kvar i sina lägenheter och samsas med sina grannar. Det finns vissa regler som man måste förhålla sig till och som kan leda till uppsägning om man inte följer dem.

Betala hyran

Betala hyran är det absolut viktigaste du måste göra för att inte riskera att bli av med din lägenhet. Det finns många sätt att få sin hyresavi på men du har alltid ansvar att betala oavsett om du fått en avi eller inte.

Om du inte betalar din hyra händer detta:

 • Du får först en betalningspåminnelse
 • Om du ändå inte betalar går ärendet vidare till inkasso med en kostnad på för närvarande 180 kronor (mars 2023)
 • Betalar du fortfarande inte går ärendet till Kronofogden
 • Betalar du inte nu blir du avhyst
 • Har du en gång blivit avhyst är det mycket svårt att få en ny lägenhet – både hos oss och andra hyresvärdar

Du får inte störa dina grannar

Saker som kan upplevas störande är:

 • Hög musik
 • Högt prat, gap och skrik
 • Barn som leker ute sent på kvällar utan uppsikt
 • Matos
 • Rökning
 • Illaluktande sopor
 • Störningar dokumenteras. Vid upprepade störningar kan man bli av med lägenheten. Du blir avhyst. Det är Hyresnämnden som avgör.

Läs mer om vad du ska göra om du själv upplever en störning?

Du måste ta hand om och vårda din lägenhet

Att inte ta hand om sin lägenhet innebär till exempel onormalt slitage som kan uppstå om man bor för många i en lägenhet eller om man är oaktsam om vitvaror och det som tillhör lägenheten. Det är du som blir ersättningsskyldig för de skador som uppkommit. Vi har lite tips på hur du kan vårda din lägenhet.

Övrigt

Du får inte utöva brottslig verksamhet eller hyra ut din lägenhet i andra hand utan vårt godkännande. Läs mer om våra regler för andrahandsuthyrning.

Du måste låta oss komma in i din lägenhet vid behov

Man får egentligen aldrig störa sina grannar så det finns ingen särskild tid som gäller för störningar. Sedan får man räkna med mer ljud i ett flerbostadshus än i ett annat typ av boende. Barns lek räknas till exempel normalt sett inte som en störning.

Upplever du dig störd av en granne ska du i första hand kontakta bosociala enheten under dagtid. Ring vår växel 0500-47 74 00 och välj knappval 4.

Sker störningen under kvällstid kan du ringa till jouren, 0500-43 70 00. De rycker vid behov ut mellan 23 – 07.

Det är svårt att göra något i efterhand om ingen anmälan gjorts men du kan alltid ta kontakt med bosociala enheten när det gäller störningsärenden och prata med dem om detta. Kanske är det fler som upplevt samma sak.

Skapad: 2020-12-17

Senast uppdaterad: 2024-04-05 kl: 16:06

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content