Vad gör jag om jag själv blir störd av mina grannar?

Man får egentligen aldrig störa sina grannar så det finns ingen särskild tid som gäller för störningar. Sedan får man räkna med mer ljud i ett flerbostadshus än i ett annat typ av boende. Barns lek räknas till exempel normalt sett inte som en störning.

Upplever du dig störd av en granne ska du i första hand kontakta bosociala enheten under dagtid. Ring vår växel 0500-47 74 00 och välj knappval 4.

Sker störningen under kvällstid kan du ringa till jouren, 0500-43 70 00. De rycker vid behov ut mellan 23 – 07.

Det är svårt att göra något i efterhand om ingen anmälan gjorts men du kan alltid ta kontakt med bosociala enheten när det gäller störningsärenden och prata med dem om detta. Kanske är det fler som upplevt samma sak.

Skapad: 2020-12-17

Senast uppdaterad: 2024-04-05 kl: 16:04

Picture of Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content