Tillträde till lägenheten

Enligt hyreslagen är ordinarie inflyttningsdag den första vardagen i varje månad. Infaller den första på en lördag, söndag- eller helgdag räknas nästföljande vardag som inflyttningsdag. Lägenheten finns tillgänglig från klockan 14.00 på inflyttningsdagen. 

Om du och den utflyttande hyresgästen gjort en annan överenskommelse ska du ändå kontakta din kvartersvärd som lämnar ut nycklarna och utför städbesiktning. Har hen inte möjlighet att hjälpa er tidigare får ni byta nycklar sinsemellan men tänk då på att du måste godkänna städningen själv, eftersom Skövdebostäder inte städbesiktigat lägenheten.

  • Du hämtar dina nycklar hos din kvartersvärd mot uppvisat hyreskontrakt eller legitimation. Vid samma tillfälle får du information om ditt område och boende. Ring några dagar innan för att bestämma tid för nyckelutlämning.
  • Om du har mottagit nycklar direkt av den avflyttande hyresgästen måste du snarast möjligt skriva på nyckelkvittensen hos din kvartersvärd.
  • Undvik p-böter! Din kvartersvärd har Tillfälligt parkeringstillstånd
    vid flytt att låna ut.

Skapad: 2021-01-14

Senast uppdaterad: 2022-03-23 kl: 17:27

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content