Uppsägning

Uppsägningstider kan variera mellan olika typer av hyresobjekt, på ditt hyreskontrakt kan du läsa vilken tid som gäller.

För bostadslägenheter gäller normalt tre (3) månaders uppsägningstid. Detta innebär att lägenheten sägs upp till det månadsskifte som inträffar minst tre hela kalendermånader efter uppsägningsdagen. Om uppsägningen till exempel sker den 28 januari så räknas februari, mars och april som hela månader och lägenheten är uppsagd från och med den 1 maj. Notera att uppsägningstiden gäller även om du ska flytta till en ny lägenhet hos Skövdebostäder och att du då kan få betala en eller flera dubbla hyror.

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsbo gäller särskilda regler. Om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet har dödsboet rätt till bara en månads uppsägningstid, om man vill.

P-platser och garage

Vid uppsägning av en bostadslägenhet sker normalt uppsägning av eventuella p-platser och garage automatiskt till samma datum som bostaden. Annars är uppsägningstiden för p-plats en (1) månad och för garage tre (3) månader.

Uppsägningsblanketter

Du får gärna säga upp din lägenhet via e-signering, men ibland behövs det en fysisk blankett och då har vi en palett att välja från.

Om du bor i en av Skövdebostäders lägenheter (inklusive trygghetsboende men inte student) eller vill säga upp en parkering eller garage ska du använda blanketten Uppsägning av kontrakt nedan.

Du som bor i en studentlägenhet har en egen blankett.

Om du hyr en av Skövde kommuns trygghetsbostäder ska du använda de blanketterna

Skövdebostäders lägenheter och parkeringar

Skövdebostäders studentlägenheter

Skövde kommuns trygghetsbostäder

E-signering är ett säkert, enkelt och snabbt sätt att signera avtal. Med hjälp av mobilen eller datorn kan du på några minuter säga upp ditt kontrakt med e-signering. På så vis behöver du inte besöka vår Bobutik utan kan säga upp ditt kontrakt i ditt hem. Nedan finns en video som visar dig hur du går tillväga.

Om du inte har ett Bank-id kontaktar du din bank som är de som ger ut dem.

Skapad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2024-05-23 kl: 11:06

Picture of Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content