Utbetalning av av elstödet – frågor och svar

Kraftledningar i solnedgång
Skövdebostäder har nu fått ta del av statens elstöd för företag. Här hittar du vanliga frågor och svar kring elstödet

När betalas elstödet ut?

De hyresgäster som är berättigade elstöd kommer att få ett avdrag på sin hyresavi för oktober.

Hur mycket har Skövdebostäder fått i elstöd?

Skövdebostäder har fått knappt 4 miljoner kronor.

Kommer alla att få ta del av ert elstöd?

Skövdebostäder har fått ta del av elstödet för företag för den el våra fastigheter förbrukar för drift, så som belysning i trapphus etc. Dessa pengar går till företaget som i sin tur investerar i service och underhåll för alla er hyresgäster.

En mindre del av elstödet gäller för den el som en del av hyresgästerna förbrukat. Det gäller de adresser där vi har individuell mätning av el (IMD). Det vill säga att du får ett tillägg för din elförbrukning på hyresavin. Detta gäller Spånvägen, Timmervägen, Timmerlyckan, Kurortsvägen 10 och Jordfräsen (inte alla på Jordfräsen, utan de första som flyttade in).

Bor du i andra fastigheter betalar du din el till en elleverantör direkt och har redan fått stöd utbetalt av Försäkringskassan om du var berättigad till det.

Hur stor del av stödet är för den förbrukning hyresgästerna betalat för?

Drygt 750 000 kronor betalas ut till hyresgäster för det som förbrukats under tiden som elstödet beräknas på.

Vilka får utbetalning av elstöd från Skövdebostäder?

Vi tillämpar samma regler som använts för utbetalning till privatpersoner. Det vill säga att de som bodde på aktuella adresser den 17 november 2022 och som fortfarande bor kvar där kommer att få elstöd utbetalt beräknat på förbrukningen mellan 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Jag bodde på en adress som är berättigad till stöd 17 november 2022, men inte längre? Får inte jag ta del av stödet?

Vi har inte möjlighet att söka upp alla som flyttat ifrån oss sedan 17 november 2022. Men är du en av dem är du välkommen att höra av dig till oss så kommer du att få tillgång till det stöd du är berättigad till.

Jag flyttade 1 november 2022, varför får jag inget elstöd? Det är ju jag som förbrukat och betalat för elen?

Vi väljer samma tillämpning som för alla andra privatpersoner som fått sitt stöd utbetalt via Försäkringskassan. Tillämpningen regleras i den förordningen om elstöd för konsumenter, SFS 2022:1872, som utfärdats av regeringen.

Hur får jag elstödet?

Elstödet kommer att visas som en minuspost på din hyresavi. Där framgår av texten att det är elstöd för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Hur stort blir mitt elstöd?

Elstödet betalas ut med 50 öre per förbrukad kilowattimme under perioden 1 oktober till 30 september 2022. Det innebär att om du förbrukat 1000 kilowattimmar får du utbetalt stöd med 500 kronor (1000 x 0,50 = 500).

Skapad: 2023-09-12

Senast uppdaterad: 2023-09-12 kl: 15:29

Josefine Ahrling
Josefine Ahrling
Hyresgästguiden

Hyresgästguiden är till för att våra hyresgäster enkelt och tillgängligt ska komma åt information, tips och råd kring boendet och livet i våra områden.

Nyproduktion
Studentläge
Skip to content