Våga bry dig!

Vi på Skövdebostäder tror på att visa omtanke och medmänsklighet i husen där vi bor. Det handlar om att gå från misstanke till omtanke och att våga bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer. Därför har vi infört Våga bry dig.
Vi började jobba med Våga bry dig för att skapa en ny attityd och beteendeförändring vid misstanke om att grannar far illa. Våga bry dig utgår från föreningen Huskurage och dess policy vid oro för våld i hemmet, och flera stora aktörer står bakom initiativet. Huskurage är en ideell förening med mål att förhindra våld i nära relationer genom att informera grannar om hur man ska agera. Det är en policy som säger att man som granne inte ska ignorera en situation där man känner oro för att någon far illa. Det kan handla om våld, psykisk ohälsa och andra missförhållanden som ligger till grund. Vår bosociala enhet har utformat Våga bry dig, som inte är en kampanj med ett slutdatum, utan en policy som ska utgöra normen för hur man ska agera vid oro för missförhållanden. Är du orolig för att din granne far illa? Du kan hjälpa till att påverka situationen. Om du känner oro:
  • Ring på dörren. Fråga hur det står till. Ta hjälp av andra grannar om det behövs för att skapa en ökad trygghet.
  • Kontakta Skövdebostäder. Vi kan förmedla ärendet vidare till rätt instans. Om du vid upprepade tillfällen känner oro för barn eller för någons välmående, kontakta Skövde kommun. 0500-49 80 00
Vid pågående våld:
  • Ring polisen 112. Vid akuta eller hotfulla situationer görs alltid detta först.
  • Knacka på dörren. Du behöver inte stå kvar, att knacka på kan räcka för att avbryta våldet. Bara genom att knacka på har du visat att grannar uppmärksammat situationen.
  Är du barn och vill ha någon att prata med? Kontakta BRIS på telefonnummer 116 111

Du kan kontakta socialtjänsten via Skövde kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00.
Kontaktcentret har öppet alla vardagar 07.30 -16.30.

På kvällar och helger finns en socialjour som kan hjälpa dig vid en akut situation där du behöver stöd från socialtjänsten. Socialjouren har som uppgift att handlägga ärenden som inte kan avvakta socialtjänstens ordinarie öppettider. Kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.

Socialjouren har öppet kvällstid och kan även vid akuta situationer nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet på telefonnummer 112. Läs mer på http://skovde.se/socialjour.

Vid en akut nödsituation kontakta polisen på 112!

Andra organisationer

Förutom socialtjänsten finns det fler organisationer i vår kommun som du kan ta kontakt med och som kan vara ett stöd vid våld i nära relation:

Utväg
www.utvag.se
telefon 0700-85 25 06
Kvinnohuset Tranan
www.kvinnohusettranan.se
telefon 0500-41 86 68

Polisen
www.polisen.se
telefon 114 14
Det finns även nationella stödtelefoner:

Kvinnofridslinjen
www.kvinnofridslinjen.se
telefon 020-50 50 50

Terrafem
www.terrafem.org
telefon 020-52 10 10

För att komma bort från den här sidan – klicka på knappen nedan.

Bort från sidan

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den tryggaste platsen på jorden. I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200.000 barn i Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger också utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen. Det vi också vet är att minst 300.000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och därför utvecklar skadliga beteenden mot sig själva eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan vara att göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-handlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis får det makroeffekter.

Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon man har en relation med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära relation. Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer alltså att våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Information från huskurage.se

 

Bort från sidan

Skapad: 2020-12-04

Senast uppdaterad: 2022-04-06 kl: 07:45

Eva-Lisa Svensson
Eva-Lisa Svensson
Skip to content