Välkommen hem

Välkommen hem

Varmt välkommen som kund och hyresgäst hos oss på Skövdebostäder!

Det är mycket att tänka på när man ska flytta. Här får du lite praktiska råd som du kan ha nytta av. Du kommer i samband med nyckelutlämning eller snarast efter inflyttning att få ytterligare boendeinformation av din kvartersvärd som gäller för just ditt område.

Till höger hittar du ännu mer information om saker som berör ditt nya hem.

Det är hos din kvartersvärd du kvitterar ut dina nycklar. Från den dag du tillträder din lägenhet är det till din kvartersvärd du vänder dig med frågor som rör ditt boende, till exempel:

 • Om du undrar var ditt förråd är placerat, hur tvättstugan fungerar etc.
 • Om du har behov av manualer till exempelvis kyl och frys.
 • Om du vill göra en felanmälan.
 • Om du behöver ett tillfälligt parkeringstillstånd vid inflyttningen.


Du hittar kontaktuppgifter till din kvartersvärd här.

När du tackade ja till din nya lägenhet nyttjade du dina köpoäng. Du har därför nu börjat om i kön och ett nytt ködatum har skapats. Det är viktigt att du kommer ihåg att uppdatera din intresseanmälan en gång var tolfte månad för att behålla din plats i kön. Gör du inte det avregistreras din intresseanmälan och du får börja om från nytt datum igen.

Du har en omflyttningsspärr på 6 månader inom Skövdebostäder från det att ditt hyreskontrakt börjar att gälla.

Det är viktigt att du med jämna mellanrum ser över dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Byter du till exempel telefonnummer eller e-postadress så vill vi att du ändrar det. Klicka på Ändra registrering och fyll i dina nya uppgifter. Du måste ändra adressen när du flyttat in i din nya lägenhet så att erbjudanden (till exempel för parkeringar) kommer rätt.

Parkering ingår inte i hyran för din lägenhet utan hyrs ut via en separat kö. Du kan göra en intresseanmälan för parkering på ”Mina sidor” när du skrivit på ditt lägenhetskontrakt. Tillgången till parkeringar (garage, carport och p-plats) skiljer sig åt mellan olika områden. Köer kan ofta förekomma och det kan finnas begränsningar i hur många parkeringar som kan hyras per lägenhet.

Parkeringar hyrs ut via arrendeavtal vilket innebär att du själv ansvarar för till exempel snöskottning.

Innan du flyttar in

Man ska vara folkbokförd på den adressen man bor. Flyttanmälan och beställning av eftersändning av post gör du via www.adressandring.se eller genom att ringa Svensk adressändring. Gör anmälan minst fem arbetsdagar innan du vill att den ska gälla.

Om din nya adress inte är unik, till exempel när det finns flera lägenheter i ett trapphus med samma port, ska du ange lägenhetsnummer för statliga myndigheter i din flyttanmälan. Du hittar numret på ditt kontrakt, på din hyresavi och i ditt trapphus.

Notera att detta inte är detsamma som Skövdebostäders objektsnummer för lägenheten som står på din ytterdörr och ditt förråd.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Skövdebostäders godkännande. Upptäcker vi att du hyr ut olovligt i andra hand är det enligt hyreslagen grund för att säga upp ditt hyresavtal.

Senast två veckor innan inflyttning ska du teckna ett nätabonnemang hos Skövde Energi. Kontaktuppgifter och mer information hittar du på www.skovdeenergi.se

Du måste också teckna avtal med någon av de elleverantörer som finns på marknaden. Undantag är om du är boende på Timmervägen, Spånvägen och Timmerlyckan – då behöver du inte teckna ett eget elavtal.

Spånvägen, Timmervägen och Timmerlyckan: Skövdebostäder står för ett elabonnemang med bra avtal, du betalar bara för den el du förbrukar. Du kan alltså inte teckna ett eget abonnemang. Elen i lägenheten läses av varje månad och debiteras en månad i efterskott på din hyresavi. Till exempel debiteras förbrukningen för februari på hyresavin för april.

Skövdebostäders försäkringar täcker inte dina förluster av bohag eller andra personliga tillhörigheter i händelse av olycka. Är du eller någon i familjen vållande till brand eller annan skada i lägenheten eller fastigheten kan du bli ersättningsskyldig.

Ta därför redan nu kontakt med ett försäkringsbolag och teckna en hemförsäkring om du inte redan har en!

Din första hyresavi skickas till din e-post. Kontrollera under Mina sidor att din mejladress stämmer.

Du kan även välja att betala hyran via e-faktura eller autogiro.

 • E-faktura – Du gör beställning via din internetbank. E-faktura är ett miljövänligt och praktiskt alternativ.
 • Autogiro – Blankett finns i Bobutiken.

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Den aviseras omkring den 20:e varje månad men ska betalas i tid även om du av någon anledning inte fått din avi. På dina ”Mina sidor” hittar du hyresbelopp och inbetalningsinformation.

När du flyttat in

Enligt hyreslagen är ordinarie inflyttningsdag den första vardagen i varje månad. Infaller den första på en lördag, söndag- eller helgdag räknas nästföljande vardag som inflyttningsdag. Lägenheten finns tillgänglig från klockan 14.00 på inflyttningsdagen. Om du och den utflyttande hyresgästen gjort en annan överenskommelse ska du ändå kontakta din kvartersvärd som lämnar ut nycklarna och utför städbesiktning. Har hen inte möjlighet att hjälpa er tidigare får ni byta nycklar sinsemellan men tänk då på att du måste godkänna städningen själv, eftersom Skövdebostäder inte städbesiktningar lägenheten.

 • Du hämtar dina nycklar hos din kvartersvärd mot uppvisat hyreskontrakt eller legitimation. Vid samma tillfälle får du information om ditt område och boende. Ring några dagar innan för att bestämma tid för nyckelutlämning.
 • Om du har mottagit nycklar direkt av den avflyttande hyresgästen måste du snarast möjligt skriva på nyckelkvittensen hos din kvartersvärd.
 • Undvik p-böter! Din kvartersvärd har ”Tillfälligt parkeringstillstånd vid flytt” att låna ut.

Om du bor i ett områden som har porttelefon behöver du meddela din kvartersvärd till vilket telefonnummer du vill ha porttelefonen kopplad till. Det gör du i samband med nyckelutlämningen. Om du byter telefonnummer kontaktar du din kvartersvärd för att ändra.

I normalfallet gör din kvartersvärd en städbesiktning tillsammans med den tidigare hyresgästen innan inflyttning. Märker du brister i städningen, anmäl detta omedelbart till din kvartersvärd.

Om du och den avflyttande hyresgästen kommit överens om att du ska överta nycklarna direkt av denne görs ingen städbesiktning av Skövdebostäder.

I ditt besiktningsprotokoll står lägenhetens skick där eventuella skador, fel och brister noterats av din kvartersvärd.
Eftersom besiktningen gjorts när den avflyttande hyresgästen fortfarande bor kvar, kan det hända att vissa brister inte upptäckts. Om något i lägenheten är skadat och det inte finns antecknat på besiktningsprotokollet ska du senast 8 dagar från att kontraktet börjat gälla anmäla detta till din kvartersvärd. I annat fall kan du själv bli ersättningsskyldig för skadan när du flyttar.

Det är tillåtet att ha husdjur i sin lägenhet, men bara om de sköts så att dina grannar inte störs. Löst springande husdjur kan innebära stora problem i ett bostadsområde.

Plocka alltid upp efter din hund.

Inom Skövde kommun krävs särskilt tillstånd för att ha orm, kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 0500-49 80 00, för mer information.

Du som bor i Skövdebostäder kan själv bestämma hur vi ska underhålla din lägenhet. Normalt byter vi golv, tapeter, spisar, kylskåp och så vidare efter ett bestämt antal år, men bara om du vill! Tycker du till exempel att det är onödigt med en planerad parkettslipning eller tapetsering får du istället en hyresrabatt. Omvänt kan du tidigarelägga underhållet och betala en engångsavgift för att få till exempel en ny tapet tidigare än planerat.

Som hyresgäst hos oss kan du när som helst gå in och välja vilka åtgärder du vill beställa på Mina sidor. Där får du också besked om kostnader för tidigarelagt underhåll samt avskrivningstider och eventuella rabatter.

Om du inte har tillgång till dator kan Bobutiken hjälpa dig, ring 0500-47 74 00.

Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera i lägenheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och förändringen får inte vara för extrem. Du kan då bli betalningsskyldig eller behöva återställa aktuella ytor när du flyttar. Hör med din kvartersvärd om du är osäker.

Du får inte ändra på lägenhetens planlösning utan tillstånd genom att ta bort eller sätta upp väggar, förändra eller göra nya öppningar i väggar eller ta bort/flytta fast monterad utrustning i lägenheten. Som vanligt, rådgör med din kvartersvärd innan du påbörjar något arbete.

Du kan höja standarden i din lägenhet genom att välja till olika produkter. Beställningen görs på en särskild blankett som du skickar in till oss. Vi skickade blanketten i vårt senaste mail till dig. Den går även att beställa via Bobutiken, 0500- 47 74 00 eller genom att maila info@skovdebostader.se. Kostnaden för produkten bakas in i din grundhyra och blir en del av underhållssystemet– uppdelad i fastighetsägarstyrt eller hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU).

Exempel på fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll är inglasad balkong och duschhörn.

Exempel på hyresgäststyrt underhåll är diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. För mer information läs på beställningsblanketten. Dina val höjer standarden i lägenheten och det du väljer, inte sedan går att välja bort.

Disk-, tvättmaskin eller torktumlare får inte installeras utan att du haft kontakt med och fått det godkänt av din kvartersvärd. Vi kan i mån av tid erbjuda en godkänd inkoppling till ett fast timpris. Kontakta din kvartersvärd eller trygghetsvärd för mer information.

Utrustningen i badrum varierar. Utrustning som drivs av el ingår i hushållselen. Exempel på utrustning är handdukstork och tvättmaskin.

Ingår inte i lägenhetens standard. Det är tillåtet att på egen hand montera persienner. Montage ska dock göras fackmannamässigt. I en del fastigheter är inte fönstren delbara och persienner kan då enbart monteras på insidan av fönstret. Är du osäker på hur persienner kan monteras fråga din kvartersvärd eller trygghetsvärd.

Förråds- och förvaringsutrymmen till lägenheten varierar från område till område. Vid inflyttningen får du mer detaljerad information hur det ser ut i just ditt område. Du kan även göra en intresseanmälan för förråd på Mina sidor.

Bredband, tv och telefoni i din lägenhet

Dina kommande fibertjänster kommer att levereras via Open Universe. Du kan beställa fibertjänster till din lägenhet tidigast två veckor innan tillträdesdagen. Aktiveringsdatumet för din tjänst kan tidigast sättas till det datum du har tillträde till lägenheten, annars finns det risk att den tidigare hyresgästens tjänster blockerar.

Det finns flera olika möjligheter att koppla upp dig till Internet i din lägenhet. Ett sådant abonnemang tecknas direkt mellan dig och den leverantör du väljer. Information om uppkopplingshastigheter, priser samt teknik och support med mera får du från respektive leverantör. Vissa bredbandsleverantörer kan också erbjuda tv.

Varje lägenhet har minst ett bredbandsuttag (s.k. RJ45). Via detta kan du tills vidare abonnera på bredbandsuppkoppling från Open Universe.

Dina fibertjänster levereras av en tjänst som heter Open Universe. Besök deras hemsida här eller kontakta deras kundtjänst och support: 0500-78 91 60. 

Du kan beställa tjänsterna till din lägenhet tidigast två veckor innan tillträdesdagen. Aktiveringsdatumet för din tjänst kan tidigast sättas till det datum du har tillträde till lägenheten, annars finns det risk att den tidigare hyresgästens tjänster blockerar.

I hyran ingår ett antal digitala kanaler med HD-kvalitet.
Paketet som heter Must Carry ingår i hyran och omfattar sex kanaler: SVT1, SVT2, TV4, TV6, Barnkanalen/SVT24 och
Kunskapskanalen. Det kan bli förändringar i kanalutbudet. Must Carry kan inte kombineras med andra paket och fungerar enbart på en tv-apparat.

För att få tillgång till gratisutbudet gör du såhär:

 1. Du beställer din kostnadsfria Must Carry-tjänst här. Du blir då registrerad som innehavare av digitalboxen.
 2. Ange rabattkoden 2950-OU-MC för att få tillgång till tv-boxen och
  tv-utbudet som Skövdebostäder bekostar.
 3. Digitalboxen kommer skickas till dig som hyresgäst. Du kopplar in boxen i din tv och i medieomvandlaren, som i sin tur är kopplad till fiberuttaget på väggen.

Önskar du fler kanaler eller något speciellt paket kan du läsa mer om utbudet och beställa tjänst utifrån vad som passar dig bäst på skovde.openuniverse.se, där finns flera olika leverantörer och paket att välja mellan.

När du flyttar från lägenheten ska boxen skickas tillbaka till Telenor.

Eftersom det fasta telefonnätet inte längre byggs ut saknar fastigheter byggda efter 2006 telefonuttag, så kallade ADSL-uttag. I områden som producerats innan 2006 finns möjlighet att nyttja tjänster för fast telefoni och bredband via telefonuttaget. I områden som är producerade efter 2006 hänvisar Skövdebostäder istället till bredbandstelefoni eller mobiltelefoni.

Skapad: 2021-11-11

Senast uppdaterad: 2023-05-22 kl: 13:51

Victor Hilding
Victor Hilding
Skip to content