Skövdebostäders dataskyddspolicy

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har Skövdebostäder tagit fram en dataskyddspolicy som förklarar hur bolaget samlar in och använder personuppgifter. Här kan du läsa ett utdrag ur policyn. Dessutom finns den att ladda ner i sin helhet som PDF.

Genom att vara hyresgäst, stå i bolagets bostadskö eller nyttja någon funktion eller situation knutet till det, accepterar du vår dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att AB Skövdebostäder använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till, eller kommunicera med dig.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som kan komma att samlas in, inklusive personuppgifter. Det kan vara från hyreskontraktet, registrering i bostadskön, marknadsundersökningar, intresseanmälningar till enskilda projekt, e-post, telefonsamtal, besök på vår webbplats. Det kan också vara funktioner som är knutna till boendet.

Information som du ger till oss: du kan direkt eller indirekt att komma ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss per mail, brev, telefon, interagerar på våra sociala medier, ingår hyresavtal eller registrerar dig i vår bostadskö. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelse, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.
  • Finansiell information – kontonummer, årsinkomst etc.

 

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelse, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc.
  • Finansiell information – kontonummer, årsinkomst, skulder eller negativ betalningshistorik etc.
  • Enhetsinformation – t.ex. Ip-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via google analytics).
  • Aktivitetsloggar – t.ex. Passage med elektroniska nycklar, tidsbokning av tvättstugor och/eller övernattningsrum. Mätarställning av energiförbrukning vid individuell energimätning av värme, vatten och el.

Information du ger oss, såväl personlig som finansiell information är generellt nödvändigt för att kunna teckna hyresavtal med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, tex för att Skövdebostäder ska kunna utföra sina åtaganden gentemot dig som hyresgäst och bostadssökande. Det kan också handla om att vi ska kunna analysera marknadens behov och efterfrågan på bostäder, din nöjdhet i kontakterna med oss eller för att kunna informera dig om projekt du visat intresse för.

Dataskyddsombud

Skövdebostäder har ett dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet gör bland annat detta:

  • Är kontaktperson för dig som finns registrerad hos oss. Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har kan du kontakta ombudet.
  • Övervakar att organisationen följer de styrdokument och bestämmelser som finns.
  • Samlar in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och informerar och ger råd inom organisationen.

Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta kundcenter.
0500-47 74 00 eller info@skovdebostader.se

Hur kontaktar jag dataskyddsombudet?

Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta kundcenter. Ring 0500-47 74 00 eller mejla info@skovdebostader.se

Skip to content