Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Jag har svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Om du lämnar din e-postadress har vi möjlighet att ge dig snabbare service. Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@skovdebostader.se.
 • Jag/vi samtycker:
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i denna intresseanmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att AB Skövdebostäder får behandla de personuppgifter jag lämnar i intresseanmälan i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om jag kan godtas som hyresgäst. Genom att lämna uppgifter om tidigare hyresvärdar medger jag att uppgifter får inhämtas från dessa. Jag godkänner också att uppgifter kan komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Jag är informerad om att uppgifterna endast kommer att behandlas inom AB Skövdebostäder. Vidare att jag har rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om mig som behandlas och hur de behandlas och att jag också kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Jag är också informerad om att personuppgifterna om mig bara kommer att behandlas under den tid som min intresseanmälan är aktuell och att samtliga personuppgifter kommer att gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Om AB Skövdebostäder avslår min bostadsansökan på grund av misskötsamhet i tidigare boende får bolaget dock spara uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.