Nyproduktion

Efterfrågan på bostäder i Skövde är stor och den kommer att bli större. Skövde kommun har ett mål att nå 60 000 invånare till år 2025 - och då behövs det bostäder!

I den affärsplanen, som gäller 2020-2023, har Skövdebostäder som mål att färdigställa 600 lägenheter, varav hälften ska passa yngre (inklusive student) och äldre. Dessutom har vi som mål att planera för ytterligare 600 bostäder som är klara i nästa affärsplaneperiod, 2024-2027.

Här kan du läsa mer om de projekt som är på gång och lite om de som det pratas om och som kanske kommer att bli till.

Byggs nu
Inflytt höst och vinter 2023
71 nya lägenheter i Skövdes mest spännande stadsdel! Skövdebostäder är bland de första att bygga i storsatsningen Skövde Science City.
Färdigbyggt
Inflytt sommaren 2022
I den tredje etappen av Trädgårdsstaden, i den delen som ansluter mot Lundenområdet är det nu dags för Skövdebostäder att bygga 68 lägenheter i åtta huskroppar i två plan.
Uthyrning pågår
Inflytt våren 2023
I Skövdebostäders planerade område Mossagården kommer det byggas 90 stycken trygghetsbostäder fördelade på tre hus. Det är flest tvåor, men cirka 20% av lägenheterna är ettor, och det finns även några treor.
Planerat
Det finns alltid planer på framtida projekt. En del av dessa går vidare till styrelsebeslut om byggnation andra gör det inte.
Byggs nu
Skövdebostäder ska bygga 88 lägenheter i anslutning till Hälsans park i Södra Ryd.

Nu har vi startat uthyrningen av Bostället!

Lägenheterna är publicerade 23 till 30 mars.