Planerat
Antal lägenheter:

Rökfritt område

Rökfritt område

Bostället blir ett rökfritt område. Det är inte tillåtet att röka i och kring husen – men däremot på vissa uppmärkta platser i området. Syftet är att skapa en hållbar och trivsam boendemiljö för alla hyresgäster.

Var får man röka?

Det finns avsedda platser för rökning som är tydligt uppmärkta i området. Utöver dessa platser råder det rökförbud överallt. Det är alltså till exempel inte tillåtet att röka i huset, vid entréerna eller på din balkong eller uteplats.

Jag är rökare. Får jag inte hyra en lägenhet?

Jo, absolut! Så länge du bara röker på de avsedda platserna är du välkommen att hyra en lägenhet.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?

Då hanterar vi ärendet som vi hanterar andra störningsärenden. Om din granne bryter mot förbudet och stör med sin rökning ska du kontakta din kvartersvärd. Vi tar kontakt med den som stör och störningar dokumenteras också av oss. Vid upprepade störningar kan man bli av med lägenheten. Det är då Hyresnämnden som avgör. Läs mer om störningsärenden här.

Varför ska det vara rökfritt på Bostället?

Det handlar dels om våra hyresgästers trivsel. Vi får ofta in klagomål om rökande grannar. På Bostället kan rökare fortfarande röka på de avsedda platserna i området, men som granne behöver man inte bli utsatt för passiv rökning om man inte vill.

Vi vill också främja hälsa och hållbarhet. Cigarettfimpar på marken är dåligt för miljön och med tydliga rökplatser med askkoppar hoppas vi kunna minska nedskräpningen.

Skövdebostäder har sedan tidigare ett rökfritt hus på Kurortsvägen 10 – något som varit uppskattat bland hyresgästerna där. Det finns också undersökningar som tyder på en positiv attityd gentemot konceptet. I en undersökning med 400 studenter genomförd 2020 av Origo Group svarar 78% att de är positiva till rökfria hus.

Antal lägenheter:
Skip to content