Planerat

Idé till byggnation i Skövde kommun

Antal lägenheter:
ej klart

Framtida projekt

Planer på framtida projekt finns hela tiden. Alla kommer inte vidare till färdiga områden och processen från idéstadiet till ett färdigt hus är lång. Det är många beslut som ska fattas på vägen och hänsyn som ska tas till många olika faktorer. För att det kontinuerligt ska byggas nya lägenheter behöver vi ha projekt igång i olika faser. Vi måste redan nu tänka på det som vi ska börja bygga 2025. På vägen hinner det hända saker som gör att ett projekt kan förändras, eller inte alls bli av.

Ett avgörande läge för om ett projekt blir av eller inte är när styrelsen fattar beslut om investeringen. Då har vi upphandlat en entreprenör och vi kan se att det går att sätta rimliga hyror. Fram till dess kan fortfarande förändringar ske.

Du som är nyfiken på ett särskilt projekt kan anmäla dig till ett nyhetsbrev – en intresselista – för respektive potentiellt projekt. Det är ingen kö utan enbart ett sätt att få information via e-post. Till en början kan det dröja månader eller kanske år mellan informationstillfällena. Från det att styrelsen tagit beslutet börjar vi arbeta med mer regelbunden information. Observera att du måste stå i vår ordinarie bostadskö och samla poäng för att sedan kunna hyra en lägenhet – så ställ dig i kön redan nu.

Nya hem och möjligheter i idrottsstaden Södermalm – en långsiktig idé

Före sommaren 2022 fick Skövdebostäder uppdraget att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde på Södermalm. Målet var att samtidigt som fotbollsarenan anpassas för fotboll i Superettan tillföra värde till stadsdelen Södermalm och därmed öka attraktiviteten för Skövde som plats att leva och bo.

Året är 2032…

Året är 2032 och Skövde AIK ska spela allsvensk match mot Malmö FF. Hela dagen råder det febril aktivitet i stan där fotbollsintresserade äter lunch på stan inför matchen. Hertig Johans torg är fullt av rödklädda supportrar som laddar upp för att tåga vidare till Södermalm för att stötta sitt lag. I täten går SAIKOS men tåget är långt och både unga och gamla går sida vid sida. Supportertåget tar sikte på Arenahuset med sina 13 våningar som ligger precis intill Södermalms IP och fungerar som en vägvisare för alla som rör sig mot området. Väl framme vid Arenaplatsen som kopplar Södermalm till stadskärnan i norr sluter fler supportrar upp på samlingsplatsen utanför hemmaläktaren. Arenatorget är en naturlig samlingsplats för besökare till idrottsanläggningarna och ett generöst vardagsrum för boende runt omkring. Den goda stämningen går nästan att ta på.

Samtidigt sitter värnpliktiga Anna i sin lilla etta som gränsar ut mot Skaraborgsgatan. Hon kan höra hur supporterskaran kommer närmare med sina trummor och ramsor. Så kul att det är liv och rörelse utanför tänker hon. Men skönt att det inte är stormatcher varje dag. Här på Södermalm bor jag verkligen bra med gångavstånd till centrum, nära till gym och nära till jobbet, men ändå lite vid sidan om.

Lite längre ner vid Källegården samlar Anton och Sara sin tre barn i hallen i deras nybyggda hyresradhus för att få på dem kläder så de kan bege sig av till Södermalms IP. Pappa Anton och äldste sonen Liam ska gå på fotboll. Mamma Sara och de två små syskonen Stina och Ossian ska gå ut i vistelseparken utanför bostadsområdet för att fördriva lite tid och energi.

– Tänk vilken tur att vi bor som vi gör säger Sara till Anton – vi har så mycket, så nära och ett fantastiskt hem.

Idéskiss för långsiktig utveckling

Här presenteras den idéskiss som tagits fram i samarbete mellan Skövdebostäder och Skövde kommun och som den politiska styrgruppen nyligen gav sitt godkännande. Den första etappen i idéskissen att uppgradera Södermalms IP till Superettan är redan påbörjad i den mån att Skövde kommun just nu genomför en partneringupphandling.

Knyta samman centrum och Södermalm

Södermalm har en outnyttjad potential att förlänga centrum och skapa bättre tillgänglighet mellan centrum och stadens södra delar. Med fler människor närmare stadskärnan bidrar utvecklingen av Södermalm till ökat liv och rörelse i hela staden.

På Södermalm samlar förslaget flera olika idrottsfunktioner och identifierar stadsdelen med just idrott. En modig vision om en stadsdel med tydlig identitet i idrotten.

Översiktsbild Södermalm

Södermalm

Utveckling över 10 – 15 år minst

Det förslag som nu är framtaget bygger på en successiv utveckling av området. Förslaget till etapper kan justeras och det kan komma fram aspekter under arbetet framåt som gör att förutsättningarna ändras. En ambition med förslaget är att det ska gå att göra klart en etapp i taget så att det successivt blir klart och ordning i olika delar för att stadsdelen ska vara attraktiv under de 10 – 15 år det kan komma att ske arbeten här.

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Södermalm

Uppdraget från kommunfullmäktige

Uppdraget beslutades formellt i Kommunfullmäktige och ska därför också redovisas där innan beslut tas om arbetet med etapper efter uppgraderingen av Södermalm ska fortsätta. Flera olika utredningar om de tekniska och fysiska förutsättningarna av platsen måste göras. Dessutom måste detaljplanearbeten med samråd och granskning ske. Även dialog med olika intressenter ska genomföras.

 

 

 

Kvarteret Eldaren – Skövde Science City

Skövde Science City är stadens nya, spännande stadsdel – och området Eldaren är Skövdebostäders senaste projekt inom satsningen. Skövde kommun ska bygga en högstadieskola och vi har fått i uppdrag att bygga flerbostadshus i samma kvarter.

Kvarteret Eldaren, där bostäderna och skolan är tänkt att ligga, är placerat mellan Kaplansgatan och Magasinsgatan.

Under arbete

Vi är just nu i ett tidigt skede av projektet. Vi kommer att publicera mer information om storlekar, antal lägenheter och liknande när det är bestämt. Kommunen planerar att skolan ska vara klar inför skolstarten höstterminen 2027.

Om Skövde Science City

Skövde Science City är en ny centrumnära stadsdel som växer fram på Mariesjö. Här planeras för moderna bostäder, studentbostäder, kontor, skolor och förskolor – alla med närhet till affärer, aktiviteter, högskola, vård och service. Skövdebostäder bygger just nu området Bostället inom ramen för satsningen.

Läs mer om Skövde Science City på Skövde kommuns sida.

Karta över Skövde Science City

Visualisering av ett framtida Skövde Science City. 

Idé till byggnation i Skövde kommun
Antal lägenheter:
ej klart
Skip to content