Planerat
Antal lägenheter:

Kvarteret Eldaren

Kvarteret Eldaren – Skövde Science City

Skövde Science City är stadens nya, spännande stadsdel – och området Eldaren är Skövdebostäders senaste projekt inom satsningen. Skövde kommun ska bygga en högstadieskola och vi har fått i uppdrag att bygga flerbostadshus i samma kvarter.

Kvarteret Eldaren, där bostäderna och skolan är tänkt att ligga, är placerat mellan Kaplansgatan och Magasinsgatan.

Under arbete

Vi är just nu i ett tidigt skede av projektet. Vi kommer att publicera mer information om storlekar, antal lägenheter och liknande när det är bestämt. Kommunen planerar att skolan ska vara klar inför skolstarten höstterminen 2027.

Om Skövde Science City

Skövde Science City är en ny centrumnära stadsdel som växer fram på Mariesjö. Här planeras för moderna bostäder, studentbostäder, kontor, skolor och förskolor – alla med närhet till affärer, aktiviteter, högskola, vård och service. Skövdebostäder bygger just nu området Bostället inom ramen för satsningen.

Läs mer om Skövde Science City på Skövde kommuns sida.

Karta över Skövde Science City

Visualisering av ett framtida Skövde Science City. 

Antal lägenheter:
Skip to content